Så räddar vi oss ur generationsfällan
Nyheter | Arbete
Cecilia Lager, Mikael Sandström, Eva Eriksson, Sven-Olov Daunfeldt och Lars Andersson.

Så räddar vi oss ur generationsfällan

Arbetslivet måste bli attraktivt för äldre om de ska vilja jobba längre. Och äldre själva måste vara ödmjuka för nya anställningsformer.

Jan Arleij
Publicerad 2018-07-03

Det var några slutsatser som kom fram på Max Matthiessens Almedalsseminarium ”Generationsfällan – 65 är det nya 55” på tisdagsmorgonen (3/7).

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson fanns i panelen för att ge sin syn på vad som egentligen krävs för att fler äldre ska kunna och vilja arbeta längre.

– Flera olika saker behöver göras. Arbetsmarknadens parter måste se till att trygghetssystemen följer med en höjd pensionsålder och pensionssystemet måste med i förändringarna så att det inte blir osolidariskt och orättvist.

Bilder istället

Ålderismen är ett återkommande problem, inledde nestorn på området, Lars Andersson, professor emeritus och åldersforskare, Linköpings Universitet.

– 2008 års lag mot diskriminering innebar bland annat ett förbud mot att ange visst åldersspann i platsannonser. Då kom det bilder istället i annonserna, något som var svårt för Diskrimineringsombudsmannen att tackla.

Framtidsfrågor

Grundfrågan för dagen – Vad blir konsekvenserna av att morgondagens 65-åringar lever som 55-åringar? – följdes av en diskussion om hur arbetsmarknad, skatter och pensioner bör utformas för att spegla en ny verklighet.

– Staten vill att fler ska arbeta längre – och många jobbar gärna längre än till 65. Kan ökad livslängd och ändrad livsstil hos våra seniorer vara ett svar på kompetensbrist i viktiga yrkesgrupper framåt? Kommer vi att se mer åldersblandade arbetsplatser i framtiden? Vad behöver ändras i regelverk och attityder hos stat, arbetsgivare och individer? frågade moderatorn Ingvar Skeberg från Clearly Strategi och kommunikation.

Panelen var överens om att samhället behöver äldres arbete. Erfarenheten är en tillgång för alla sektorer.

– Samtidigt som vi har stora brister i olika sektorer i samhället är vi 2,2 miljoner människor över 65. Skulle alla vi stå utanför i ett land med tio miljoner? Helt absurt! Sa Eva Eriksson.

Måste vara ödmjuka

– Samtidigt måste äldre vara ödmjuka när det gäller anställningsformer, menade Cecilia Lager, styrelseordförande, Navigera.

– Kanske kan man acceptera årskontrakt och inte kräva tillsvidareanställningar. Unga blir alltmer flexibla så det är nog ett måste att äldre anpassar sig, sa Cecilia Lager som också betonade behovet av äldres erfarenhet och kompetens, bland annat i kapitalbranschen eftersom äldre ofta har ”större förståelse för att pengar behöver arbeta längre”.

Mikael Sandström, chefsekonom, TCO, höll med:

– I en snabbt förändrad ekonomi är det farligt med brist på erfarenhet. Svaret på frågan om äldre arbetskraft verkligen behövs är otvetydigt ja.

Som ett hot

Flexibilitet och lyhördhet är nyckelord framöver om det ska lyckas att också få äldre själva att vilja fortsätta arbeta.

– När Fredrik Reinfelt sa att man kan jobba till 75 ökade nästa dag inströmningen av telefonsamtal till Pensionsmyndigheten med 65-åringar som genast ville gå i pension. Många ser ett förlängt arbetsliv som ett hot. Det här är en helt central uppgift för politiker och arbetsgivare att ta itu med.

Bred panel

Lars Andersson, professor och åldersforskare, Linköpings Universitet
Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
Sven-Olov Daunfeldt, professor i ekonomi, HUI
Mikael Sandström, chefsekonom, TCO
Cecilia Lager, styrelseordförande, Navigera
Ingvar Skeberg, moderator, Clearly Strategi och kommunikation

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-07-03
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas