Samhället struntar i att rädda äldres liv
Foto Colourbox
Nyheter | Bränder

Samhället struntar i att rädda äldres liv

Hade kommunernas socialtjänst säkrat ett enkelt brandskydd hemma hos äldre med hemtjänst hade många liv kunnat räddas.

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-18

Enligt TV4s Kalla fakta uppger Räddningstjänsten att i minst vart femte fall där en äldre person omkommit hade liv kunnat räddas om förebyggande insatser hade gjorts.

Exempelvis har saker som brandvarnare och spisvakt saknats. Risken att omkomma är sex gånger högre för en 65-plussare som bor hemma.

Tar inte ansvar

Programmet lyfter det faktum att ansvaret för att kontrollera brandskyddsåtgärder inte är tydligt i lagstiftningen. Ansvaret faller mellan stolarna.

Visserligen säger Socialtjänstlagen att äldre ska ges möjlighet att bo självständigt under ”trygga förhållanden”.

Men enligt Kalla faktas enkät uppger 92 av 100 kommuner att det inte betyder att man anser att det är kommunernas uppgift att säkra brandskydd hos äldre med hemtjänst.

SÅ MÅNGA DÖR

Över 500 personer äldre än 65 år har omkommit i bränder bara under de senaste tio åren.
Seniorerna är därmed kraftigt överrepresenterade i dödsstatistiken.

Prognosen för framtiden är också dyster, trots att det finns åtgärder som kan rädda liv. 80-plussare som bor kvar hemma med hemtjänst blir fler, men regeringen vill inte skärpa socialtjänstlagen.

Programmet ”Brandens första offer” finns att se på TV Play.

Dölj faktaruta

SPF Seniorerna har länge kämpat med frågan. En lång rad initiativ har tagits. Problemet är att så lite händer från statsmakternas sida, anser man.

Förbundsordförande Eva Eriksson har tidigare kritiserat regeringen hårt för att inte gå fram med lagstiftning om bland annat brandskyddsåtgärder i bostadsanpassningsbidraget.

Agerar inte

När regeringen 2017 överlämnade en proposition om ny lag om bostadsanpassningsbidrag protesterade SPF Seniorerna och övriga pensionärsorganisationer i ett brev till Socialdemokraterna:

”Trots att statistiken talar för sig själv valde regeringen att stryka paragrafen om säkrare brandskydd. Detta trots att 90 procent av alla som omkommer varje år befinner sig i sina bostäder och trots att MSB har slagit fast att individanpassat brandskydd för de som löper störst risk att dö i bränder är det mest effektiva sättet att rädda liv. Det är en obegriplig prioritering av regeringen.”

Bo kvar hemma

På särskilda boenden finns ett reglerat ansvar för brandskydd. När samhället påskyndar en utveckling mot att allt fler ska bo hemma allt längre bör man självklart också ge stöd för ett säkrare brandskydd i hemmen, menar bland andra SPF Seniorerna och övriga pensionärsorganisationer. Exempelvis kan hemtjänsten eller räddningstjänsten ges uppdraget.

Vill inte ändra

Sedan 2010 finns en så kallad nollvision när det gäller bränder. Men över ett tusen personer har omkommit sedan dess. Och av dessa var 519 personer över 65 år.

En tredjedel av dödsfallen har utretts av räddningstjänsten. I 38 fall har man funnit att de förolyckades hemkommuner kände till att personerna var i riskzonen, men man avstod ändå från att ordna med ett brandskydd.

I en skriftlig kommentar till Kalla Fakta säger socialminister Lena Hallengren (S) att en lagändring inte är aktuell. Kommuner bör bistå hemmaboende äldre med demenssjukdom, men äldre med rörelsehinder har att själva ta ansvar för sin säkerhet.

– Äldre värdesätts inte som yngre

Förbundets samhällspolitiske chef Martin Engman beklagar att regeringen 2018 motsatte sig en skärpning av lagen som hade gjort kommunerna mer tydligt ansvariga för alla äldres brandskydd.

– SPF Seniorerna kommer att fortsätta kämpa för äldres brandskydd genom att uppmärksamma fler på frågan. Ytterst handlar det ju om seniorers liv och hälsa, säger Martin Engman.

Martin Engman.

Varför agerar inte politikerna?
– Jag ser två huvudskäl till att äldres brandskydd fortfarande inte är tillräckligt. Det finns ett starkt motstånd mot allt som andas fler samhällsuppgifter och kostnader för kommunerna.
– Detta motstånd kombineras med ett synsätt som inte värdesätter äldre i samma utsträckning som yngre invånare.

Det är en mycket hård kritik.
– Ja, det är en förskräcklig slutsats, men vi ser det tyvärr på område efter område. Det är därför vi arbetar för seniorrespekt, mot dåliga attityder, fördomar och diskriminering – det som sammanfattas ålderism.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-12-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas