Så slår dödsbränderna mot äldre
Foto: Getty Images
Nyheter | Dödligt

Så slår dödsbränderna mot äldre

Under 2022 dog 97 personer i bränder. Fem gånger så många skadades allvarligt. Det är äldre som drabbas hårdast.

Jan Arleij
Publicerad 2023-11-15

Sverige har en nollvision när det gäller bränder – ingen ska behöva omkomma eller skadas allvarligt på grund av brand. Men så ser inte verkligheten ut.

Hälften av alla som dör i bostadsbränder är över 60 år. Personer över 80 år är kraftigt överrepresenterade.

Dödsbränderna sker främst i bostäder och riskutsatta och äldre är överrepresenterade. Den gemensamma nämnaren är att de har begränsad förmåga att agera vid en brand, konstaterade Brandskyddsföreningen under en presskonferens på tisdagen (14/11).

Tusentals bränder

Bara under förra året ryckte räddningstjänsten ut till 6 668 bostadsbränder i Sverige. 80 procent av dödsfallen sker i hemmet. De flesta bränder i hemmet startar vid spisen.

Dölj faktaruta

Det är skillnad på brandskydd och brandsäkerhet, menar Brandskyddsföreningen.

– Samhället fokuserar idag till stor del på att erbjuda samma brandskydd, inte samma brandsäkerhet. Man har länge konstaterat att tekniska skyddsåtgärder i form av exempelvis brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt är effektiva för de flesta personer men för riskgrupper är de inte tillräckliga, säger Mats Björs, generalsekreterare och vd, Brandskyddsföreningen.

Anpassat skydd

När det gäller brandskydd för riskutsatta måste samhället börja tänka annorlunda, manar Mats Björs. Konventionella brandskydd räcker inte.

Mats Björs.

– Fokus bör istället läggas på ett kompletterat och anpassat brandskydd som ger bättre effekt för denna grupp. Vi behöver dra nytta av dagens teknikutveckling och hitta nya anpassade lösningar som både kan förhindra bränder och ge relevant skydd om branden ändå uppstår, säger Mats Björs som vill se att nya och befintliga larm- och släcksystem vidareutvecklas och kvalitetssäkras.

Demografin understryker behovet av förändring, konstaterar Brandskyddsföreningen.

Mest ökar gruppen 80 år och äldre som inom en tioårsperiod har ökat med 50 procent.

Fyra saker som hjälper

Brandskyddsföreningen anser att alla borde ha rätt till ett brandsäkert boende.
För att bidra till en förbättring driver man kampanjen Brandsäkert boende under vecka 46-48.
En slogan är att man ska se till att ha koll på de fyra ”B:na”: Brandvarnaren, brandsläckaren, brandfilten och att boendet är försäkrat.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-11-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas