Kräver nytt pensionssystem och högkostnadsskydd
Nyheter | Valet 2022
Nooshi Dadgostar.

Kräver nytt pensionssystem och högkostnadsskydd

Fullt högkostnadsskydd för tandvården ska genomföras under kommande mandatperiod. Det lovar Vänsterpartiet när valrörelsen går in på upploppet.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-01

Vänsterpartiet kommer inte med ett valmanifest i årets valrörelse. I stället hänvisar man till den valplattform som partiets kongress beslutade om i februari.

Valplattformen innehåller en analys av hur man uppfattar samhällsproblemen och en löftesdel med åtaganden och målsättningar.

Här framgår exempelvis att Vänsterpartiet vill införa ett totalförbud mot alla vinstdrivande verksamhetsformer inom välfärden.

Läs också: Var är äldrefrågorna i valrörelsen?

I stället för rut-bidrag till städning ”hos fullt friska personer” så säger partiet att man vill använda skattekronorna till att förbättra hemtjänsten.

Nytt system

När det gäller pensioner vill partiet ha ett nytt pensionssystem. Dagens system gör människor fattiga, anser man, och kravet är att det nuvarande systemet rivs upp.

”De låga pensionerna är också en jämställdhetsfråga och rättvisefråga – en stor andel av fattigpensionärerna är kvinnor och invandrade. I ett av världens rikaste länder, Sverige, måste det gå att ha ett gott liv även som äldre.” skriver man i valplattformen.

Hela vårdsektorn

Pandemin har gjort bristerna i sjukvården och äldreomsorgen tydliga. Det tar Vänsterpartiet fasta på och bygger sin analys:

”Konsekvenserna av många år av nedskärningar och privatiseringar syntes i att äldre inte skyddades från smittan trots löften från vårdföretagen och trots att personalen gjorde sitt bästa med knappa resurser. Det fanns för få vårdplatser, alltför belastade vårdcentraler, för lite personal och för dåliga förberedelser med skyddsutrustning.”

Partiet utlovar en upprustning av ”hela vårdsektorn” för att kunna klara mer normala skiftningarna i vårdbehov men också för att kunna växla upp kapaciteten i kristider.

Hur många miljarder löftena kostar och när de ska genomföras framgår inte. Dock med några undantag som presenterats under valrörelsen.

Under mandatperioden

I måndags (29/8) exempelvis gavs mer konkreta besked i tandvårdsfrågan.

Vänsterpartiet vill införa en tandvårdsförsäkring liknande den som finns inom övrig hälso- och sjukvård med ett högkostnadsskydd som enligt partiledaren Nooshi Dadgostar ”gör att vuxna människor med behov inte ska behöva tacka nej till god tandvård”.

– De med väldigt låga inkomster har ingen nytta av dagens högkostnadsskydd eftersom det bara gäller kostnader över 3 000 kronor och endast är halva kostnaden som ersätts. Bra tänder har blivit en klassfråga, framhöll Nooshi Dadgostar.

Partiet föreslår ett högkostnadsskydd för tandvården som fungerar som i sjukvården, så att patienten bara betalar upp till 1 200 kronor per 12-månadersperiod.

Förslaget ska införas stegvis och vara fullt genomfört under mandatperioden. Den beräknade kostnaden utifrån 2021 år prisnivå är 6,5 miljarder kronor per år.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas