Nyheter

Socialstyrelsen i nya rapporter: Äldrevården fungerar inte

Landsting och kommuner brister i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Det konstaterar Socialstyrelsen i två rapporter som släpptes idag.

Publicerad 2011-12-15

I gruppen mest sjuka äldre ingår cirka 300 000 personer som är 65 år eller äldre, konstaterar Socialstyrelsen. Många av dem är helt beroende av andra personer för att klara sin vardag.
De två rapporterna publicerades idag, samtidigt som riksdagens socialutskott arrangerade en hearing om tillståndet i den svenska äldreomsorgen.
Rapporterna fördjupar bilden av redan kända problem:
•    Många behandlas med läkemedel som kan vara direkt olämpliga.
•    Inom hemsjukvården kan det vara svårt för de mest sjuka äldre att få tillgång till läkare och hjälp på jourtid.

Mellan stolarna
Rapporterna pekar på samma problematik som SPFs ordförande Karl Erik Olsson krävde åtgärder mot under hearingen: den bristande samordningen mellan kommuner och landsting.
–    Det är oerhört viktigt att primärvården och äldreomsorgen tillsammans ger de mest sjuka äldre en vård som är kvalificerad, tillgänglig, flexibel och samordnad, säger Ulla Höjgård, som är socialråd vid Socialstyrelsen.

Tvingas söka akut
Gert Alaby är samordnare för äldrefrågor vid Socialstyrelsen. Han understryker att frågor om personalens kompetens, bemanning, samverkan och ledning är helt avgörande för kvaliteten på den vård och omsorg som ges till de mest sjuka äldre.
–    Om detta fungerar behöver inte äldre söka vård akut så ofta. Alla äldre får inte den hjälp de behöver från primärvård och äldreomsorg. Det är inte acceptabelt, säger Gert Alaby i ett pressmeddelande.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fynd ur rapporterna

•    28 000 av de mest sjuka äldre – motsvarade 9 procent av gruppen – vårdades under 2010 på sjukhus för ett sjukdomstillstånd som en väl fungerande primärvård och äldreomsorg i många fall hade kunnat förebygga.
•    49 000 eller 16,6 procent i gruppen hade behandlats med minst ett läkemedel som kan vara olämpligt att ge äldre personer.
•    28 000 personer (9,4 procent) använde minst tre psykofarmaka samtidigt.
•    Hälften av landstingen har inte beskrivit de mest sjuka äldres särskilda behov i sina uppdrag till primärvården.
•    Den basala hemsjukvården brister i tillgänglighet och läkarmedverkan. Avancerad hemsjukvård bör byggas ut.
•    Alla får inte en individuell plan och en fast vårdkontakt, som de behöver.
•    De mest sjuka äldre riskerar att missgynnas av vårdvalssystemet, om de inte har en engagerad företrädare.

Rapporten ”De mest sjuka äldres vård och omsorg” hittar du här.

Rapporten ”Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre” kan du läsa här.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas