Nyheter | Vård

Miljarder till bättre samordning i äldrevården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade idag en överenskommelse för 2012 om utveckling av vården och omsorgen om de mest sjuka äldre.

Publicerad 2011-12-15

Under nästa år avsätts 1,1 miljarder kronor ur statsbudgeten. Medlen är huvudsakligen prestationsbaserade – exempelvis kommer den kommun och det landsting som kan visa upp att man förbättrat sitt samarbete så att den gamla, sjuka människan inte ska behöva ramla mellan stolarna lika ofta att belönas.

Regeringen beskriver problemen som såväl Socialstyrelsen som SPF tog upp tidigare under dagen i socialutskottets hearing.
”En växande grupp i vårt samhälle är äldre personer med omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbehov. För en äldre person med flera diagnoser kan det emellanåt vara svårt att orientera sig mellan de olika vårdkontakterna. Därför krävs en ökad samverkan mellan vård och omsorg kring den äldre och även en förenklad vårdstruktur.” skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Läkemedel prioriteras
– Alla ska kunna känna sig trygga i att få den vård och omsorg man behöver när man blir äldre. Därför måste vi säkerställa att vården håller en hög kvalitet och förenkla kontakterna med vården, säger socialminister Göran Hägglund (KD).

I överenskommelsen med SKL för 2012 är det särskilt två områden som prioriteras:

– god läkemedelsbehandling för äldre

– en sammanhållen vård och omsorg

 

Bågenholm samordnar
Regeringen inledde satsningen på de mest sjuka äldre 2010.

– Stimulansmedel genom denna överenskommelse kommer att bli en ytterligare drivkraft för att förbättra vård och omsorg om äldre. Vården behöver bli bättre på att ge individuell vård och omsorg utifrån den äldres behov, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

Den 1 januari 2011 utsågs Eva Nilsson Bågenholm till äldresamordnare för att leda arbetet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Gammalt krav

  • Fram till 2014 satsar regeringen sammanlagt 4,3 miljarder kronor för att förbättra de multisjuka äldres situation i vården.
  • Beskedet om en satsning på 3,75 miljarder kronor kom för snart ett år sedan. Läs här.
  • SPF har under en lång rad år krävt att gruppen prioriteras, bland annat under SPF-veckan 2008 och i Almedalen 2004.
Dölj faktaruta

Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas