Nyheter

Trendbrott: Nu får äldre färre olämpliga läkemedel

Läkemedelsanvändningen bland äldre har pressats ned. Men många kommuner och landsting har långt kvar till regeringens mål.

Publicerad 2012-12-13

Med hjälp av stimulansmedel eller ”belöningspengar” hoppas regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) få ner tre problemområden med tio procent.

* Minska olämpliga läkemedel
* Minska olämpliga läkemedelskombinationer
* Minska användningen av psykosläkemedel

När första året av fyra i regeringens äldresatsning nu summeras visar det sig att två län av 21 har klarat målet: Blekinge och Västmanland.
Ytterligare sex län når över åtta procent. Samtliga län har minskat förskrivningen. 13 461 äldre har slutat med de utpekade läkemedlen.

Efter ett år
Siffrorna visar på ett trendbrott, anser regeringen.

– Vi vill att läkemedelsanvändningen ska minska och därför är det positivt att redan efter ett år se en tydlig trend. Läkemedelsanvändningen har gått uppåt i så många år. Nu bryter vi den trenden. Läkemedelsanvändningen har gått ner i samtliga län i Sverige, säger äldreminister Maria Larsson till Ekot.

Hon pekar på att utbildad personal är en nyckel bakom framgången.

Kritik mot mått
Geriatrikprofessor Yngve Gustafson varnar för att dra för stora växlar på siffrorna. Regeringens metoder kan till och med leda snett.

– När man skulle diskutera vilka kvalitetsmått man hade, har man för bråttom. Man har inget vetenskapligt underlag för det man tänker göra och vilka effekter det kan få. Man tycker att när man satsar så mycket pengar borde man först göra en vetenskaplig utvärdering av vilka mått kan leda till en bättre behandling, men det har man inte gjort, säger Yngve Gustafson till Ekot.

Tydlig trend
Men att olämplig läkemedelskonsumtion bland äldre är på väg att minska tycks ändå vara ett faktum.

SPFs sakkunnige i läkemedelsfrågor Lars Nilsson konstaterade redan i mars att ett litet trendbrott kan ses inom projektet Koll på läkemedel, som arbetat under flera år med att få ner äldres multimedicinering och användning av olämpliga läkemedel.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Här är alla länen

Stockholms län -6,6
Uppsala län -4,6
Södermanlands län -6,8
Östergötlands län -5,7
Jönköpings län -7,4
Kronobergs län -8,1
Kalmar län -8,1
Gotlands län -7,9
Blekinge län -15,3
Skåne län -7,0
Hallands län -5,7
Västra Götalands län -3,1
Värmlands län -4,0
Örebro län -9,1
Västmanlands län -10,0
Dalarnas län -3,9
Gävleborgs län -8,5
Västernorrlands län -8,4
Jämtlands län -7,1
Västerbottens län -8,7
Norrbottens län -4,1

Källa: Regeringskansliet

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas