Koll på läkemedel fortsätter kämpa för äldre
Nyheter
Colourbox

Koll på läkemedel fortsätter kämpa för äldre

Koll på läkemedel arbetar vidare. Fyra tydliga mål gäller för fortsättningen. – Vi har ett väldigt bra och konstruktivt samarbete tillsammans med PRO och Apoteket, säger SPFs läkemedelsexpert Lars Nilsson.

Publicerad 2013-08-30

Samarbetet startade 2010 men Lars Nilsson ser inget slutdatum för samarbetet.

– Vi har nått en hel del mycket viktiga framgångar tillsammans men oerhört mycket återstår. Därför kör vi vidare tillsammans så länge det ger resultat. Jag ser ingen bortre tidsgräns för det här viktiga samarbetet.

Koll på läkemedel har bland annat med hjälp av statistik kunnat visa i vilken utsträckning äldre får för många läkemedel och olämpliga läkemedel.

Siffror finns kommun för kommun, vilket ger underlag för att ställa tydliga krav på kommuner med sämre resultat.

– Ett annat exempel är att vi kan visa på sambandet mellan att ha många läkare och stå på många läkemedel, säger Lars Nilsson.

Veteranen.se har tidigare rapporterat om detta, och nyligen fick Lars Nilsson, SPF-experten Gösta Bucht och Apotekets Karin Söderberg en stor artikel publicerad i Läkartidningen i ämnet.

När de tre aktörerna hade en gemensam Kick-Off i Solna framkom att Apoteket AB ser stora möjligheter att förbättra sig när det gäller att sprida kunskaper och råd till äldre om deras användning av läkemedel.

Apoteket inser att de kan bli en bättre och viktigare aktör om man utvecklar sig på det här området, säger Lars Nilsson.

Ett exempel på att man menar allvar är att ett särskilt äldreprogram nu går igång inom Apoteket.

– Det innebär att man kommer att aktivera ett program för äldre när de hämtar ut sin medicin. Bland annat kommer elektroniskt stöd att användas för att se om det finns olämpliga interaktioner i den äldres läkemedelslista.

Koll på läkemedel har belönats för sina insatser genom åren, bland annat ett hedersomnämnade i Dagens Medicins tävling ”Guldpillret”.

I år har man också fått en miljon kronor av regeringen, pengar som ska användas till en utbildningssatsning under hösten av ledamöter i pensionärsråden ute i kommuner och landsting.

För att äldres läkemedelsbehandling ska förbättras krävs arbete på alla nivåer i samhället – nationellt, regionalt och lokalt.

– På individnivå är syftet med Koll på läkemedel att man som äldre patient själv ska veta att man kan agera men också hur man ska göra för att få en bättre behandling, säger Lars Nilsson.

Men för att få bästa resultat måste också äldrevården lära sig mer.

– Jag håller ibland föredrag för läkare, nyligen på en vårdcentral i Tullinge där man inte visste vad Koll på läkemedel är för något. Jag brukar säga att det är bra om de är förberedda när äldre i allt högre grad kommer att kräva besked om sina läkemedel.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

De 4 målen

1.    Halvera multimedicineringen i åldersgruppen 80+ fram till 2017. Den andel av befolkningen 80 år och äldre som under 2010 hade hämtat ut 10 eller fler olika läkemedel på recept skall halveras fram till 2017.

2.    Halvera användningen av olämpliga läkemedel i åldersgruppen 80+ fram till 2017. Den andel av befolkningen 80 år och äldre som under 2010 hade hämtat ut olämpliga läkemedel skall halveras fram till 2017.

3.     Alla över 75 år med 5 eller fler läkemedel på recept skall erbjudas minst en läkemedelsgenomgång årligen. Den egna läkaren som genomför läkemedelsgenomgången agerar som dirigent och tar ansvar för individens hela läkemedelsbehandling.

4.    Högst ett generiskt utbyte skall få ske under ett recepts giltighetstid och för personer 75 år och äldre skall generiskt utbyte inte förekomma. Verka för att reglerna för generiskt utbyte för äldre patienter ändras så att målet uppnås.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas