SPF hyllas för sitt arbete med äldre och läkemedel
Guldpillret till Koll på läkemedel och Lars Nilsson Lars Nilsson tog emot pris
Nyheter

SPF hyllas för sitt arbete med äldre och läkemedel

SPF belönas med ett hedersomnämnande i den årliga tävlingen ”Guldpillret”.

Publicerad 2012-11-13

Juryns motivering: ”I ett kraftfullt samarbete har hederspristagarna drivit ett långsiktigt opinionsbildande arbete med mål att sprida kunskap, skapa dialog och väcka debatt för att förbättra äldres läkemedelsanvändning. Med fokus på att engagera och stärka äldre att ta egen makt över sin hälsa och sin läkemedelsbehandling har insatserna fått stor genomslagskraft och tydliga politiska resultat.”

Det är tredje året som Guldpillret delas ut till det bästa receptet för bättre läkemedelsanvändning och färre läkemedelsskador. 17 bidrag är nominerade.

Bland de tävlande finns alltså projektet Koll på läkemedel, som drivs av SPF, PRO och Apoteket Farmaci.

Förbättrar äldres hälsa
I nomineringen står att projektet Koll på läkemedel bidrar till att förbättra äldres hälsa genom att utbilda, engagera och mobilisera äldre, samt använda dem som ambassadörer för att sprida kunskap, skapa dialog och väcka debatt.

Vidare står att projektet lett till att tusentals äldre nu vågar ställa krav på sin läkemedelsbehandling, att olämpliga läkemedel till äldre har blivit ett uppmärksammat problem och att frågan om äldre och läkemedel finns på den politiska dagordningen.

”Efter fyra år har Koll på läkemedel fått gehör för sina krav, bland annat genom att regeringen avsätter stimulansmedel för att minska användningen av olämpliga läkemedel i kommunerna, samt att Socialstyrelsen tar fram nya föreskrifter om läkemedelsgenomgångar till äldre.” avslutas nomineringen.

Apoteksdagen
Guldpillret delas ut under eftermiddagen idag den 13 november, som också är Apoteksdagen.

Vinnarna, då? Det blev Nätverket äldre och läkemedel i Landstinget i Uppsala län för deras Phase-20, ett instrument för att upptäcka risk hos äldre för interaktioner och biverkningar av läkemedel.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Guldpillret

Priset instiftades 2010 av Dagens Medicin tillsammans med systertidningen Dagens Apotek, och Läkemedelsförsäkringen.

Syftet är att uppmärksamma behovet av en bättre och säkrare läkemedelsanvändning.

Priset, som är på 50 000 kronor, ska även stimulera till forskning och utveckling av metoder för säker hantering av läkemedel.

Källa: Dagens Medicin

Dölj faktaruta

Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas