Hälsa | Medicin | Vård & omsorg

Får du olämplig medicin? Vi har hela listan

Äter du olämplig medicin? Kolla själv! Nu kan du enkelt se och kontrollera dessa läkemedel. Om du står på något som finns på Socialstyrelsens lista över olämpliga läkemedel för äldre så kan du dessutom anmäla det som ett fel i vården.

Publicerad 2011-09-01

Det var i samband med ett seminarium i Almedalen i somras som projektet Koll på läkemedel vässades med två nya verktyg:

  • Okloka listan – som bygger på Socialstyrelsens egen lista över preparat som bör undvikas vid behandling av äldre.
  • En enkel anmälningsblankett för att anmäla sådan förskrivning när man som äldre råkar ut för den. Blanketten finns att tillgå via SPFs hemsida. Gå in på länken till projektets hemsida, eller på www.kollpalakemedel.se

Hjälpmedel
Veteranen.se rapporterade tidigare i våras om felmedicineringen av äldre. Statistik som SPFs sakkunnige Lars Nilsson tagit fram visar att en tredjedel av alla 80 år och äldre under 2010 har fått olämpliga läkemedel utskrivna av läkare.

– Tanken nu med okloka listan och anmälningsblanketten är helt enkelt att den enskilde individen ska få bättre praktiska möjligheter att själv ta reda på om man står på olämpliga läkemedel och hur man i så fall också kan anmäla det, säger Lars Nilsson.

Samarbete
Koll på läkemedel är ett projekt som drivs av SPF, PRO och Apoteket Farmaci för att äldre ska få en bättre läkemedelsbehandling.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

Olämpliga läkemedel – Här är hela listan

Först anges substansens namn, därefter preparatets namn. Preparatnamn för sjukhuspreparat anges inte.

Medel vid mag-tarmsjukdomar
Glykopyrron – Robinul
Atropin – Sjukhuspreparat
Hyoscyamin – Egazil
Butylscopolamin – Buscopan
Scopolamin – Scopoderm

Medel vid hjärtarytmi
Disopyramid – Durbis

Medel som påverkar urinblåsan

Oxybutynin – Ditropan, Kentera, Oxybutynin
Tolterodin – Detrusitol, Detsel, Protol, Tolterodin
Solifenacin – Vesicare
Darifenacin – Emselex
Fesoterodin – Toviaz

Smärtstillande
Morfinkombination – Spasmofen, Sjukhuspreparat
Ketobemidon komb. – Ketogan
Tramadol – Gemadol, Nobligan, Tiparol, Tradolan, Tramadol

Medel vid parkonsonism
Trihexylfenidyl – Pargitan

Oro, ångest, sömnlöshet

Levomepromazin – Nozinan
Klorprotixen – Truxal
Klozapin – Clozapine, Leponex
Hydroxyzin – Atarax
Diazepam – Diazepam, Stesolid
Nitrazepam – Apodorm, Mogadon, Nitrazepam
Flunitrazepam – Flunitrazepam, Fluscand
Propiomazin – Propavan
Klomipramin – Anafranil, Klomipramin
Amitriptylin – Saroten, Tryptizol
Nortriptylin – Sensaval
Maprotilin – Ludiomil, Maprotilin

Antihistaminer vid hösnuva,allergi
Dimenhydrinat – Amosyt, Calma
Dexklorfeniramin – Polaramin
Alimemazin – Theralen
Prometazin – Lergigan
Tietylperazin – Torecan
Läs mer om Okloka listan

Ladda ner Olämpliga listan.

Dölj faktaruta

Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas