SPF kämpar för bättre medicinering av äldre
Nyheter
SPF arbetar för att äldre ska slippa farliga mediciner Foto Colourbox

SPF kämpar för bättre medicinering av äldre

Under 2013 kommer SPF att ta direkt kontakt med de kommuner som har särskilt dålig koll på hur man medicinerar sina äldre.

Publicerad 2013-04-22

På förbundets årliga konferens för distriktens läkemedelsansvariga i mars drogs riktlinjerna upp för hur SPF inom ramen för projektet Koll på läkemedel ska kunna öka pressen på kommuner och landsting att få ner fel- och övermedicineringen.
Tanken är att arbetet ska lyftas via ledamöterna i kommunernas och landstingens pensionärsråd.
En välkommen draghjälp har kommit från regeringen som i början av året gav Koll på läkemedel en miljon kronor i stöd.
Variationerna mellan kommunerna är stora. I vissa kommuner multimedicineras mer än varannan 80-plussare, medan de bästa kommunerna är nere på en tredjedel. När det gäller olämpliga läkemedel varierar det mellan 17,4 procent och 51,5 procent.

– Vår tolkning är att en låg andel äldre med många eller olämpliga läkemedel också tyder på en bättre äldrevård i kommunen. Engagemanget verkar helt enkelt vara större, säger Lars Nilsson.
Ligger ålderism bakom skillnaderna?
– Ja, äldres läkemedelsbehandling är definitivt ett uttryck för ålderism. De äldre utsätts ju för onödig multimedicinering, olämpliga läkemedel, bristfälligt dokumenterade läkemedel, otydligt läkaransvar och bristande uppföljning av insatt behandling. Det är därför SPF också har lagt in sitt läkemedelsprojekt i ålderismprogrammet.
En nyhet för 2013 är också att Apoteket AB:s apotek ska starta ett särskilt äldreprogram och aktivt reagera då de ser en kund med en riskfylld läkemedelsbehandling.

 

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Akta dig för dessa

Läkemedel som enligt Socialstyrelsen bör undvikas vid behandling av äldre:

Medel vid mag-tarmsjukdomar

Substanser:
Glykopyrron
Atropin
Hyoscyamin
Butylscopolamin
Scopolamin

Preparat:
Robinul
Sjukhuspreparat med Atropin
Egazil
Buscopan
Scopoderm

Medel vid hjärtarytmi

Substanser:
Disopyramid

Preparat:
Durbis

Medel som påverkar urinblåsan

Substanser:
Oxybutynin
Tolterodin
Solifenacin
Darifenacin
Fesoterodin

Preparat:
Ditropan
Kentera
Oxybutynin
Detrusitol
Detsel
Protol
Tolterodin
Vesicare
Emselex
Toviaz

Smärtstillande

Substanser:
Morfinkombination
Ketobemidon komb.
Tramadol

Preparat:
Spasmofen
Ketogan
Gemadol
Nobligan
Tiparol
Tradolan
Tramadol

Medel vid parkonsonism

Substanser:
Trihexylfenidyl

Preparat:
Pargitan

Oro, ångest, sömnlöshet

Substanser:
Levomepromazin
Klorprotixen
Klozapin
Hydroxyzin
Diazepam
Nitrazepam
Flunitrazepam
Propiomazin
Klomipramin
Amitriptylin
Nortriptylin
Maprotilin

Preparat:
Nozinan
Truxal
Clozapine
Leponex
Atarax
Diazepam
Stesolid
Apodorm
Mogadon
Nitrazepam
Flunitrazepam
Fluscand
Propavan
Anafranil
Klomipramin
Saroten
Tryptizol
Sensaval
Ludiomil
Maprotilin

Antihistaminer vid hösnuva, allergi

Substanser
Dimenhydrinat
Dexklorfeniramin
Alimemazin
Prometazin
Tietylperazin

Preparat:
Amosyt
Calma
Polaramin
Theralen
Lergigan
Torecan

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas