Färre får farliga läkemedel
Nyheter | SPF Seniorerna | Framsteg
Felmedicineringen minskar, men multimedicineringen står och stampar. Foto Colourbox

Färre får farliga läkemedel

Allt färre av landets 80-plussare medicineras med olämpliga läkemedel. Ett viktigt och glädjande genomslag, menar SPF-expert.

Publicerad 2013-04-22

För tredje året i rad finns statistik som visar i vilken utsträckning som vården medicinerar äldre människor med olämpliga läkemedel.
Mätningarna görs av Socialstyrelsen och har bearbetats av SPF, PRO och Apoteket inom projektet Koll på läkemedel.
Siffrorna för 2012 är glädjande läsning: nedgången 2012 jämfört med 2011 är 3,4 procentenheter eller elva procent.
2010 var andelen så stor som 31,6 procent, 2011 – 30,4 procent och 2012 är andelen 80-plussare med olämpliga läkemedel 27,0 procent.
– Det är med stor säkerhet ett genombrott för vårt arbete, säger Lars Nilsson som är SPFs sakkunnige i läkemedelsfrågor.

Koll på läkemedel ger resultat

Lars Nilsson tror att det informationsarbete som Koll på läkemedel har bedrivit sedan projektstarten 2009 är det som nu ger allt tydligare resultat. Exempelvis den tryckta broschyren ”Okloka listan”.
– Listan presenterades i Almedalen 2011 och den har spritts i över 60 000 exemplar. Patienter har kontaktat sina läkare om dessa olämpliga medel. Därmed har också många läkare fått kunskap om Socialstyrelsens rekommendationer att om möjligt helst låta bli att skriva ut preparaten.
– Dessutom har regeringen via äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm och satsningen ”De mest sjuka äldre” bearbetat landstingen med samma information vilket troligen också medverkat till nedgången, säger Lars Nilsson.

Fortfarande vanligt med multimedicinering

Problemen med multimedicinering av äldre står dock och stampar.
Här mäts hur stor andel av 80-plussarna som får tio eller fler läkemedel utskrivna under ett år.
I stället för en önskad minskning står nu 46,1 procent av alla 80 år och äldre på tio eller fler läkemedel. 2011 var siffran en tiondel lägre – 46,0 procent.
– Behandlingen av äldre med många läkemedel är en svårare och mindre konkret fråga än behandling med olämpliga läkemedel, säger Lars Nilsson. Men den är inte mindre viktig! Här har vi heller inte haft någon draghjälp från Eva Nilsson Bågenholm.
Att läkarna saknar kunskap om vådan av de läkemedel som de själva skriver ut är ett plågsamt och dyrt samhällsproblem. Uppskattningar som Socialstyrelsen har gjort säger att tio miljarder kronor går åt i onödan när äldre skadas.
Trettio procent av alla akuta inläggningar av äldre beror på felaktig läkemedelsanvändning.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fakta medicinering

Farliga läkemedel minskar
Förskrivningen av olämpliga läkemedel till landets 80-plussare minskar. Idag går 27 procent av alla som är 80 år och äldre på ett eller flera olämpliga läkemedel. Det innebär en nedgång med 28 procent fem år.
2012: 27,0%
2011: 30,4%
2010: 31,6%
2009: 32,9%
2008: 35,5%
2007: 37,3%

Inga framsteg
Multimedicineringen har ökat jämfört med 2007. Som mest har nästan 47 % av landets 80-plussare fått tio eller fler läkemedel (2010).
2012: 46,1%
2011: 46,0%
2010: 46,9%
2009: 46,1%
2008: 46,3%
2007: 45,3%

Källa: Socialstyrelsen/SPF

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas