SPF vill se kvalitetskrav på apotek
Inför kvaliteteskrav på apotekens service Foto Colourbox
Nyheter

SPF vill se kvalitetskrav på apotek

Minst 95 procent av alla inlämnade recept ska kunna expedieras direkt från apotekets eget lager, skriver SPF i ett remissvar.

Publicerad 2013-08-12

Svaret gäller ett förslag från TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, om att glesbygdsapotek som inte kan gå runt ekonomiskt ska kunna få ekonomiskt stöd.

”Det är särskilt viktigt för äldre personer att det finns apotek inom rimligt avstånd. Om man bedömer att apoteksaktörerna inte kan åläggas att driva olönsamma apotek så är subventionering en acceptabel modell.” skriver SPF i sitt remissvar.

Förbundet har dock önskemål om att det ställs krav på service för att apotek ska kunna få stöd. Som förslag nämns att man ska mäta hur hög andel recept som kan expedieras direkt på apoteket utan att kunden behöver komma tillbaka vid ett senare tillfälle. Det bör vara minst 95 procent. Därför bör varje apoteks lager anpassas efter det lokala behovet på orten.

”Hög servicegrad är särskilt viktig för äldre personer. De kan ha lång väg och svårt att ta sig till sitt glesbygdsapotek. Det är därför extra betungande för dem om de måste återkomma nästa dag eller senare för att få sina läkemedel. Det gör också att angelägen behandling avbryts eller inte kommer igång som avsett.”

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas