Nyheter

Myndighet väger in ålder i medicinnota

Staten väger in att pensionärerna bidrar mindre till samhällsekonomin när det beslutas om vilka läkemedel som ska subventioneras. Det skriver Svenska Dagbladet.

Publicerad 2013-03-11

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV menar att de följer lagstiftningen, men PRO vill nu utreda om det går att anmäla verket för åldersdiskriminering.

Bakgrunden är att TLV avråder från att subventionera prostatacancerläkemedlet Zytiga eftersom det inte ger tillräcklig hög livskvalitet och förlängd överlevnad för patienterna, i förhållande till hur mycket en Zytigabehandling kostar samhället.

Överlevnad kostar
I en rapport om motiveringen till TLVs ställningstagande står en förklaring till att en subvention blir dyrare av att den genomsnittliga personen inte kan börja arbeta efteråt:

”För den här åldersgruppen av patienter tillkommer indirekta kostnader eftersom produktion minus konsumtion resulterar i ett underskott. Förlängd överlevnad för den här åldersgruppen ger därmed upphov till ökade samhällskostnader”.

”Olycklig formulering”
Niklas Hedberg, chef för avdelningen för nya läkemedel på TLV, säger till Svenska Dagbladet att det rör sig om en olycklig formulering, och att verket följer lagstiftningen som slår fast att de måste väga in varje konsekvens av en läkemedelssubvention.

– För oss är det en väldigt komplex fråga, utgångspunkten är att samhällets resurser för läkemedel är begränsade och vi har uppdraget att vara de som prioriterar tilldelning mellan olika patientgrupper. Då har lagstiftningen gjort tydligt att vi ska väga ihop olika principer, och vi ska ta hänsyn till läkemedel i ett samhälleligt helhetsperspektiv, säger Niklas Hedberg.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas