SPF får extramiljon av regeringen
Koll på läkemedel får pengar av regeringen. Foto Colourbox
Medicin | Nyheter

SPF får extramiljon av regeringen

Regeringen har beslutat att ge SPF och PRO en miljon kronor för organisationernas arbete mot felmedicineringen av äldre.

Publicerad 2013-03-02

– Vi satte oss ned vid årsskiftet och skrev ett brev till socialdepartementet om att vi vill fortsätta och fördjupa projektarbetet med att förbättra äldres läkemedelsbehandling, säger SPFs sakkunnige i läkemedelsfrågor Lars Nilsson.

Äldreminister Maria Larsson (KD) nappade snabbt och fick med sig regeringen på noterna:

”Projektet vill dels stärka äldre så att de får kompetens att själva kunna ta ett medansvar för sin läkemedelsbehandling, dels informera kommuner, landsting och professioner om eventuella brister i äldres läkemedelsbehandling så att dessa tydliggörs och åtgärdas.” skriver regeringen i sin beslutsmotivering.

Stärker pågående arbete
SPFs och PROs arbete inom projektet, som kallas Koll på läkemedel, påbörjades 2009. Det ligger helt i linje med regeringens satsning på de mest sjuka äldre, som startade 2012.

Dessutom kan SPFs och PROs arbete öka möjligheterna att få ner så kallad undvikbar slutenvård och att minska återinskrivningen av äldre på sjukhus inom 30 dagar med minst tio procent – ett av huvudmålen för 2012 års satsning med stimulansmedel. Som veteranen.se tidigare rapporterat klarade inget enda landsting att nå målet.

Den extra miljonen till SPF och PRO har regeringen tagit fram under posten ”Sammanhållen vård och omsorg om äldre” som i sin tur ligger under rubriken ”Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken”.

Men vad ska ni använda pengarna till?

– Vi ska engagera kommunerna dels genom brev till kommunledningarna i de kommuner med höga nyckeltal för olämplig medicinering, dels genom utbildning av KPR-ledamöter så att de kan ställa bra frågor om äldres läkemedelsbehandling i de  egna kommunen, säger Lars Nilsson till veteranen.se.

– Pengarna från regeringen skall främst användas för kostnaderna för att samla PRO:s och SPF:s KPR-ledamöter för den här utbildningen.

SPF-budskap sedan länge
”En tydlig och allvarlig konsekvens av den omfattande läkemedelsanvändningen hos äldre är det faktum att en betydande andel, uppemot 30 procent, av akuta inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar”, konstaterar regeringen i motiveringen.

SPF – som har pekat på problemen under många år – kan konstatera att SPFs åtgärder har blivit praktisk regeringspolitik.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Koll på läkemedel

2009 startade SPF ett projekt för bättre läkemedelsbehandling av äldre i samarbete med PRO och Apoteket AB.

Inom SPF har projektet lagts in som ett av delprojekten i programmet mot ålderism.

Koll på läkemedel ska 2013 bredda verksamheten med två arbetsområden:

1. Engagera apoteken för projektet

2. Engagera kommunerna för bättre läkemedelsbehandling av äldre

På måndag 4/3 kommer SPFs sakkunnige Lars Nilsson att arrangera ett seminarium med funktionärer inom Apoteket AB för att få med apoteken

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas