Nyheter

På jakt efter ansvar för medicinering

Pensionärernas kamp för att få korrekt medicinering går oförtrutet vidare. Almedalen är en given arena för att få ut debatten i samhället.

Publicerad 2013-07-03

Rubriken för onsdagens seminarium är också något utvidgad: ”Läkemedelsgenomgångar – vem tar ansvar för patienten?”

SPF har som vanligt sin sakkunnige expert Lars Nilsson på plats.

– Syftet med seminariet är att debattera varför läkemedelsgenomgångar genomförs i sådan liten omfattning, och varför äldre personer hamnar mellan stolarna, säger Lars Nilsson.

PRO och Apoteket AB – SPFs två samarbetspartners i projektet ”Koll på läkemedel” som är arrangör för seminariet – är också på plats.

För den som är i Visbys närhet: Plats för seminariet är Wisby Strand, och lokalen för evenemanget heter Lojsta. Starttiden är 13.30. Seminariet pågår till 15.00.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

I panelen

Ulrika Gillespie, Uppsala läns landsting

Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör för nya inspektionen för vård och omsorg, IVO

Maj Rom, Sveriges Kommuner och Landsting

Gerd Silk, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Gotland

Bertil Hagström, allmänläkare Göteborg

Magnus Axelsson, klinisk farmakolog, Västra Götalandsregionen

Moderator är Eva Fernvall, Apoteket AB

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.