– Vården måste syna hur äldre tar läkemedel
Tar någon ansvar för patienten vid läkemedelsgenomgångar? Foto Colourbox
Medicin | Nyheter

– Vården måste syna hur äldre tar läkemedel

Vården måste orka göra fler genomgångar av äldres läkemedelslistor. Det enades panelen om när SPF, PRO och Apoteket höll ett seminarium om felmedicineringen av äldre.

Publicerad 2013-07-03

Men vägen till målet är krokig och tycks delvis höljd i dunkel. En nyckel handlar om kompetens – färre stafettläkare och fler allmänläkare och geriatriker. Och så det vanliga – mer resurser.

Läkaren Magnus Axelsson från Västra Götalandsregionen skrädde inte orden när han beskrev läget inom äldrevården.

– Människor dör för att det inte finns resurser, så är det bara. Det måste vi våga konstatera. Våra politiker talar inte längre om att Sverige ska ha världens bästa sjukvård, utan mest om att vi ska ha en jämlik sjukvård.

Just resursbrist är en viktig förklaring bakom det faktum att det görs för få genomgångar av äldres läkemedelslistor, menade Magnus Axelsson.

– Det kräver tid som måste frigöras för läkarna, bland annat genom att låta oss arbeta med rätt saker och inte med ständigt nya administrativa pålagor.

Men Maj Rom, ansvarig för SKLs satsning på de mest sjuka äldre, valde ett positivt perspektiv:

– På ett år har vi med gemensamma insatser lyckats minska olämpliga läkemedel hos 75-plussarna i Sverige med elva procent. Det är något jag känner stolthet över.

– Samtidigt måste genomgångarna bli fler och bättre. Det är viktigt att de görs regelbundet, helst en gång om året. Det skulle vara en stor investering.

En annan läkare i panelen, allmänläkaren Bertil Hagström från Göteborg, tryckte på att det ofta behövs mer fortbildning för att läkarna ska kunna göra bra genomgångar.

– Man behöver dessutom klämma åt landstingen betydligt hårdare så att bemanningen blir bättre vilket är en förutsättning för att det verkligen ska bli tid för läkemedelsgenomgångar på bred front.

Apotekare och farmaceuter utgör en resurs som behöver användas i ett nära samarbete med läkarna när de skarpa genomgångarna görs, menade Ulrika Gillespie vid landstinget i Uppsala.

Eva Fernvall sammanfattade seminariet med att konstatera att det saknas effektiva strukturer i vården för att läkemedelsgenomgångar ska bli av i tillräcklig omfattning. Apotekare, läkare och andra yrkesgrupper behöver fortfarande arbeta med att komma bort från revirtänkande.

– Det går heller inte att bara gömma sig bakom bristande resurser. Man kanske måste ta egna initiativ i större utsträckning för att genomgångarna verkligen ska bli av.

Dialogen med den äldre patienten är också central. Det kräver tid, vilket som bekant är pengar.

– En patient som har tio eller fler läkemedel har sannolikt något läkemedel som är olämpligt. Men det kan också vara så att vi inte hinner tänka tanken att det kanske är ett läkemedel som saknas för att patientens livskvalitet ska bli så bra som möjligt.

Eva Fernvall avslutade med att kampen måste gå vidare. Professionen ska fortsätta att påverkas, och där har äldreorganisationerna SPF och PRO en central roll.

Onsdagsseminariet i Almedalen lockade omkring 150 åhörare, en jämförelsevis mycket stor publik i extremt evenemangstäta Visby.

Jan Arleij

Jan.arleij@veteranen.se

Ny föreskrift

Socialstyrelsen har nyligen fattat beslut om att obligatoriska läkemedelsgenomgångar ska göras för äldre.

Alla över 75 år ska erbjudas en sådan systematisk genomgång av sin läkemedelsbehandling.

Dölj faktaruta

Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas