SPF får draghjälp i kamp för arbete
Nyheter | Almedalen
Alla som vill ska kunna jobba efter 65, säger SPF i Almedalen Foto Colourbox

SPF får draghjälp i kamp för arbete

Såväl LO som Sveriges ungdomsorganisationer betonade att äldre inte tar yngres jobb på arbetsmarknaden. Tvärtom – fler äldre i jobb leder till bättre fart i ekonomin och därmed fler jobb också för yngre.

Publicerad 2013-07-04

Markeringarna gjordes under SPFs Almedalsseminarium ”För gammal för ett jobb?” som hölls på torsdagsförmiddagen.

– Förr sa man att det inte fanns plats för kvinnor på arbetsmarknaden. Det motståndet kunde sedan brytas ned. Men nu ser vi att samma kamp krävs för de äldres rätt att stanna på arbetsmarknaden, sa Renée Andersson.

Uttalandena gladde SPFs förbundsordförande Karl Erik Olsson, som tackade LO särskilt för tydligheten.

– Det är betydelsefullt och viktigt att LO hjälper oss med att förändra inställningen i den här frågan.

Felix König, ordförande i LSU (Landsorganisationen Sveriges ungdomsförbund), fanns liksom LO med i panelen.

– Det är en myt att om äldre jobbar kvar längre så skulle det ske på bekostnad av oss unga. Jag kommer att verka för att den missuppfattningen försvinner, lovade Felix König.

Villfarelser och urspårningar är det gott om i debatten, menade Pensionsåldersutredningens företrädare Ingemar Eriksson.

– Det är exempelvis viktigt att kvinnor inte tvingas bort från arbetsmarknaden för att de måste vara anhörigvårdare. Om de jobbar längre kommer det ju mer skatter in till samhället som därmed ger kommunerna möjligheter att förstärka hemtjänstinsatser istället.

Ingemar Eriksson sköt också in sig på den svenska fixeringen vid 65-årsdagen som den stora pensionsavgångens dag.

– Det här sitter djupt i oss svenskar. Vi är annars ett av de mest välutbildade och friska folken i världen och fram till 65-årsåldern jobbar också äldre mer än i andra länder. Men sen efter 65 sjunker plötsligt Sverige dramatiskt i den statistiken.

65-årssignalen är direkt destruktivt, underströk Ingemar Eriksson, och pekade ut tjänstepensionsavtalen som starkt bidragande orsak.

– Den här signalen leder till att människor redan i 55-årsåldern börjar förbereda sig för omvärldens förväntan på att man ska lägga ner vid 65.

Författaren och föredragshållaren Bodil Jönsson delgav de närmare 50 åhörarna på seminariet, som också sändes direkt över SPFs hemsida, sina tankar om att vara gammal.

– Förr såg vi på barn som unga vuxna. Det gör vi inte längre. På samma sätt måste vi sluta se gamla som stora vuxna.

Att vara gammal har sitt eget speciella värde med ålderdomens inslag av erfarenhet, förmåga till överblick och att moget förena känslor och tankar.

Ledarskapet på arbetsmarknaden behöver utbildas i att ta vara på detta det bästa hos den äldre arbetskraften.

– En äldre person med stor erfarenhet måste få tillåtas att ta ett eget ansvar för sina insatser, och inte sorteras in efter mallar som gäller för 20-åringar.

Bodil Jönsson berättade om nya försök att faktiskt ta tillvara äldres erfarenhet. Hon berättade om ett nystartat projekt – Uppdrag kunskap – som syftar till att försöka hitta former för en sådan överföring av kunskap och erfarenhet från äldre innan de lämnar arbetslivet. Om ett år kommer projektet, som har stöd av Sveriges kommuner och landsting och Vårdalinstitutet, att kunna utvärderas.

Bodil Jönsson, som under ett 20 minuter långt anförande närmast trollband seminariedeltagarna, gjorde också ett utspel:

– Det här är en hjärtepunkt för mig. Vi måste inse att livet är orättvist och att skillnaderna kommer att ackumuleras mellan friska äldre som kan arbeta och de sjukaste äldre som inte kan. Då måste vi motverka klyftorna.

– Kan vi inte göra det genom att komma överens om att all skatt som äldre över rådande pensionsålder arbetar in odelat går till vård och omsorg av generationskamrater? Det skulle inspirera till att arbeta längre och det skulle jämna ut orättvisor.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

Gärna medalj…

SPF presenterade på seminariet sin nya arbetsmarknadsrapport ”Gärna medalj och pension men låt oss bestämma när!”

Leif Bergstedt från SPFs programgrupp mot ålderism, som tagit fram rapporten, återgav att en undersökning av SPF-medlemmar i åldern 65-74 år visar att 43 procent hade önskat att fortsätta arbeta istället för att gå i pension.

Rapporten beskriver också de viktigaste hindren för att äldre ska kunna arbeta vidare – såväl när det gäller attityder som formella hinder.

Rapporten ställer också upp en rad krav. Bland annat måste regeringen göra ”en översyn och förenkling av lagstiftning, avtal och regler som idag motverkar att äldre kan fortsätta arbeta så länge de vill och kan.”

Fackförbund måste göra aktiva insatser för att förbättra attityder, bland annat genom att sprida goda exempel.

Arbetsgivare ska ta fram en strategi för hur de ska behålla äldre på arbetsplatsen. Annars bör de i likhet med hur det går till i Frankrike bestraffas med ekonomiska sanktioner.

Rapporten uppmärksammar också den ofta negativa bilden av äldre i media. Här menar SPF att Statens medieråds ansvar bör utökas till att också följa medieutvecklingen när det gäller bilden av äldre.

Dölj faktaruta

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas