Pensionsålder kan höjas 2020
Nyheter | Jobba längre

Pensionsålder kan höjas 2020

Förre KD-ledaren Göran Hägglund och tidigare metallordföranden Göran Johnsson har nu fått elva av tolv parter på arbetsmarknaden att ställa sig bakom höjda pensionsåldrar.

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-19

Det öppnar för att regering och riksdag kommer att besluta om att man kan gå i pension först vid 63 års ålder, och att man ges rätt att jobba kvar till 69 års ålder.

Pensionsåldersutredningen föreslog 2013 just detta:

 • Höj gränsen för att ta få ta ut allmän pension från dagens 61 år till 63 år.
 • Höj rätten att få fortsätta jobba från 67 till 69 år.

Åtgärdslista

På uppdrag av den parlamentariska Pensionsgruppen – bestående av allianspartierna och regeringspartierna med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) som ordförande – har Hägglund och Johnsson benat ut med arbetsmarknadens parter vad de anser krävs för att genomföra de nya pensionsåldrarna.

Idag måndag (19/9) redovisar man för Pensionsgruppen att det finns en avsiktsförklaring men också en åtgärdslista över vad parterna anser krävs för att man ska gå med på att höja pensionsåldern.

Tre av knäckfrågorna rör tidigare inträde på arbetsmarknaden, arbetsmiljöfrågor och möjligheter att byta bana under arbetslivet.

Processen

Göran Hägglund och Göran Johnsson kallar sig processledare.

De båda har på Pensionsgruppens uppdrag samtalat med ett 70-tal organisationer, myndigheter och sakkunniga.

Bland annat: Akademikeralliansen, Akademikerförbundet SSR, Arbetsgivarverket, Kommunal, LO, OFR, PTK, SACO, SEKO, SACO-S, SKL, Svenskt Näringsliv och TCO.

Dölj faktaruta

Från år 2020

Om Pensionsgruppen snabbt går fram med att förslag så att riksdagen kan fatta beslut under mandatperioden kan de nya pensionsåldrarna vara på plats 2020.

– Men det blir upp till politikerna att hantera tidtabell och eventuella övergångsregler. Det vi har gjort är att visa hur arbetsmarknadens parter är beredda att ta ansvar när politikerna fattar sina beslut, säger Göran Hägglund till TT.

Avsiktsförklaringen

Om riksdagen fattar ett rambeslut under 2017 gör parterna bedömningen att ett genomförande är möjligt från 2020.

Tanken är att överenskommelser ska kunna träda i kraft när ny lagstiftning om de pensionsrelaterade åldrarna börjar gälla.

Några krav och mål från parterna:

 • Naturligt att LAS flyttas från 67 år till 69 år, något som också SPF Seniorerna har krävt under en följd av år.
 • Avtalen om tjänstepensioner måste få en inriktning som stöder strävandena efter ett längre arbetsliv.
 • Arbetslivet måste bli mer jämställt.
 • Inträdet på arbetsmarknaden måste tidigareläggas. Dagens etableringsålder för samtliga är 26 år – högt vid en internationell jämförelse.
 • Forskning om det friska åldrandet kan bidra till arbetsplatser bättre utformade för äldre medarbetare.
 • Ökad forskning om förebyggande av fysisk och psykisk ohälsa är angelägen.
 • Politiska initiativ behövs för att underlätta vidareutbildning och karriärväxling.
 • Synen på äldre arbetskraft måste förändras i Sverige så att inte värdefull kompetens ska gå förlorad.
 • Betydelsen av systematiskt arbetsmiljöarbete är mycket viktigt.
Dölj faktaruta

Inte Svenskt Näringsliv

Bara Svenskt Näringsliv har valt att avstå från att skriva under på avsiktsförklaringen.

– Min tolkning är att de inte tycker att något behöver ändras utan att det här kommer lösa sig av sig självt. Jag beklagar att vi inte kunde få med alla eftersom jag tror att det är bra för Sverige om vi kraftsamlar, kommenterar Göran Hägglund.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

SPF Seniorerna positiva

SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam välkomnar avsiktsförklaringen om höjd pensionsålder. Det är en nödvändighet.

– Det är bra och viktigt att besked nu kommer om att parterna är överens om att pensionsåldern ska höjas. Förhoppningsvis kommer de nödvändiga besluten i riksdagen under 2017. Höjda åldersgränser är en nödvändighet när vi lever längre.

SPF Seniorerna vill också se att politikerna följer ett annat förslag som finns i Pensionsåldersutredningen, vilken legat till grund till Göran Hägglunds och Göran Johnssons samtal med främst arbetsmarknadens olika parter: En riktålder bör införas som följer med i den demografiska utvecklingen så att pensionsåldern successivt förändras.

– Det är positivt att LAS-åldern höjs till 69 år vilket vi i SPF Seniorerna argumenterat för länge, fortsätter Christina Rogestam. Det är också nödvändigt att åldersgränserna i sjukförsäkringen följer med när andra pensionsrelaterade åldrar höjs. Vi välkomnar också insatser för en bättre och flexiblare arbetsmiljö samt möjlighet att omskola sig sent i live. Det är viktigt att äldres kompetens tas till vara och uppmuntras.

Men avsiktsförklaringen rår inte på det stora problemet med pensionssystemet och dess alltför svaga finansiering, menar SPF Seniorernas ordförande.

– Grundproblemet med pensionssystemet är dock dess underfinansiering vilket gör att det inte klarar av att betala ut pensioner som det går att leva på. I dag räcker inte ens ett helt arbetsliv för att få ut en rimlig pension. Högre pensionsålder löser inte detta. Från SPF Seniorerna kräver vi att hela pensionssystemet ska utvärderas.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-09-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas