Nyheter | Jobba längre

Bra för alla om äldre fortsätter arbeta

Personer med hög ålder kan vara en tillgång på arbetsmarknaden. Att arbeta längre är också ofta bra för hälsan.

Jan Arleij
Publicerad 2016-10-28

Det visar en sammanställning av den forskning som finns om den äldre arbetskraften som Arbetsmiljöverket har gjort.

Sammanställningen visar på flera hälsovinster med att vara kvar i arbetslivet efter uppnådd pensionsålder.

Bättre mentalt

– Vi blir äldre och friskare och har därför möjlighet att arbeta längre innan pension. Arbete är för de flesta bra för hälsan. Begränsningen är mycket fysiskt krävande arbeten som är svåra att klara i högre åldrar. Mentalt krävande arbeten klarar äldre lika bra, kanske ibland bättre, än yngre, säger Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och den som lett sammanställningen av rapporten.

Arbete är också bra eftersom det inte bara försörjer oss, utan även strukturerar tiden, ger sociala kontakter och identitet.

Kompenserar

Sammanställningen, som publiceras idag fredag, visar också att den mentala kapaciteten inte försämras nämnvärt, åtminstone inte upp till 70 års ålder på gruppnivå.

– Däremot ökar erfarenheten, vilket kan användas positivt av äldre.

Rapporten

En forskargrupp har på uppdrag från Arbetsmiljöverket gått igenom befintlig forskning om den äldre arbetskraften.

Kunskapssammanställningens delavsnitt har skrivits av sju forskare.

Huvudredaktör är professor emerita Eva Vingård vid Uppsala universitet.

Rapporten presenterades 28 oktober på Arbetsmiljöriksdagen som arrangeras av Arbetsmiljöverket.

 

Dölj faktaruta

Vissa minnesfunktioner av mindre viktig karaktär försämras enligt forskarna.

– Hur individen kan selektera, optimera och kompensera för att nå sina mål utifrån sina förutsättningar är viktigare än ålder när det handlar om att klara sig i arbetslivet, menar Eva Vingård.

Gäller inte alla

För den med ett fysiskt tungt och slitsamt arbetsliv kan det emellertid vara bättre för hälsan att antingen sluta jobba eller hitta andra arbetsuppgifter, enligt Arbetsmiljöverkets forskningsöversikt.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Nyckelfrågor i rapporten

• På vilket sätt påverkar olika aspekter av åldrandet arbetslivet – såväl möjligheter som hinder?
• Hur kan man, i ett livsloppsperspektiv, förebygga eventuella åldersrelaterade begränsningar av arbetsförmågan?
• Hur kan man utnyttja de fördelar som ålder för med sig?
• Vad säger forskningen om möjligheter och motivation att arbeta högre upp i åldrarna?

Här hittar du rapporten i sin helhet.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-10-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas