Äldres chans få nytt jobb ska granskas
Riksrevisor Stefan Lundgren. Foto: Frida Ström
Nyheter | Revision

Äldres chans få nytt jobb ska granskas

Att finansiera välfärden förutsätter att fler äldre arbetar längre. Men hur lyckas egentligen regeringen med att öppna dörrarna?

Jan Arleij
Publicerad 2019-12-10

De utmaningar som äldre arbetslösa möter på arbetsmarknaden gör att det kan bli svårt att nå regeringens mål om ett längre arbetsliv, konstaterar Riksrevisionen som nu ska granska om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning verkligen gör att äldre arbetslösa kan återgå i arbete.

– Äldre arbetslösa har en svår situation på arbetsmarknaden, med långa arbetslöshetstider och små chanser att hitta jobb. Samtidigt finns en målsättning om att äldre ska arbeta längre till följd av den ökande medellivslängden, skriver Riksrevisionen på sin hemsida.

Välfärden

I förlängningen står även finansieringen av välfärden på spel.

– Därför är det viktigt att äldre arbetslösa får ett bra stöd för att kunna återgå till arbete. Då måste regeringens och Arbetsförmedlingens styrning av arbetet med att stötta målgruppen vara ändamålsenlig, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Inte fokuserat

Riksrevisionen konstaterar att det finns stora samhällsvinster av ett längre arbetsliv och att det därför är viktigt att äldre stannar kvar längre i arbetslivet.

Det har visserligen genomförts ett antal reformer för att förverkliga ett längre arbetsliv. Riksdagen beslutade nyligen om att både lägsta ålder för att ta ut allmän pension och för att rätten att kvarstå i anställning ska höjas.

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet. Uppdraget är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används.

Dölj faktaruta

Men det kommer troligen inte att räcka, bedömer Stefan Lundgren:

– Granskningen föranleds av indikationer på att varken regeringen eller Arbetsförmedlingen i sin styrning har fokuserat på gruppen äldre arbetslösa i någon större utsträckning under de senaste åren, skriver Riksrevisionen.

Kunskap saknas

Riksrevisionen anser att det finns en alltför begränsad kunskap om gruppen äldre arbetslösa. Därför ska granskningen även beskriva gruppen som sådan och vilka ekonomiska drivkrafter man har för att återgå i arbete.
Granskningen väntas vara klar i september 2020.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-12-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas