Seniorers arbete kan rädda välfärden
Nyheter | Arbete

Seniorers arbete kan rädda välfärden

Det går att klara hem pensioner och välfärd – om fler i gruppen 65-74 år kan arbeta.

Jan Arleij
Publicerad 2019-04-07

Den slutsatsen kan man dra av resultaten i den nya rapporten ”Kan seniorer arbeta längre?” av Lisa Laun, doktor i nationalekonomi, och Mårten Palme, professor i nationalekonomi.

Rapporten är skriven på uppdrag av ”Delegationen för senior arbetskraft” som Senioren berättade om i fredags.

Stor potential

Delegationen med ordförande Anna Hedborg i spetsen skriver om rapporten på DN Debatt att sysselsättningspotentialen ibland 65-74-åringarna kan uppskattas till drygt 800 000 personer år 2030.

Rapporten visar samtidigt att arbetskraftsdeltagandet fortfarande är lägre jämfört med vad det var på 1960-talet, och det trots att äldre män i dag har betydligt bättre hälsa.

Halv miljon

Det är nödvändigt att den här arbetskraften kommer till användning, framhåller Delegationen för senior arbetskraft och pekar på Arbetsförmedlingens uppgift att det kommer det krävas ett tillskott på cirka 480 000 sysselsatta inom de närmaste tio åren för att säkra välfärden.

Delegationens fem ledamöter

Delegationen består av fem ledamöter, sju ambassadörer, en sakkunnig och ett sekretariat.
Det här är ledamöterna:
Anna Hedborg, tidigare social- försäkringsminister och generaldirektör vid Riksförsäkringsverket. Ordförande i Delegationen för senior arbetskraft
Ingemar Eriksson, tidigare departementsråd vid Finansdepartement och pensionsåldersutredare
Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, Agecap, vid Göteborgs universitet
Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på fackförbundet Forena
Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och legitimerad läkare

Dölj faktaruta

En stor del av den arbetskraft som måste till går alltså att finna i åldersgruppen 65–74 år, skriver ledamöterna i delegationen.

Ny uppgång

Underlaget till de hoppfulla tongångarna är att Laun och Palme visar, att trots en ökning i både kvinnors och mäns deltagande i arbetskraften sedan 2000-talet så finns en stor möjlighet till att arbeta mer bland dem som har fyllt 65 år:

I början av 1960-talet var 85 procent av männen mellan 60-64 år i arbetskraften. Motsvarande andel i åldersgruppen 65-69 år var 53 procent.

Rapporten.

Strax innan millennieskiftet hade arbetskraftsdeltagandet rasat ned till 55 och 18 procent för respektive åldersgrupp.

Därefter vände det och 2016 hade arbetskraftsdeltagandet ökat till 75 procent för männen i åldersgruppen 60–64 år och till 26 procent i åldersgruppen 65–69 år.

”Ovärderligt”

Att få seniorer att arbeta mer kommer enligt delegationen att vara ovärderligt ”för att värna och utveckla välfärden”.

Första rapporten av 30

Rapporten ”Kan seniorer arbeta längre?” är den första i en serie om cirka 30 rapporter som Delegationen för senior arbetskraft ska publicera under de kommande ett och ett halvt åren.

Rapporten finns att ladda ner på delegationens webbplats.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-04-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas