Knuffas att gå i pension vid 65
Foto: Colourbox
Nyheter | Arbete

Knuffas att gå i pension vid 65

Många äldre påverkas att gå i pension vid 65, trots att det inte är det bästa valet. Det menar delegationen för senior arbetskraft i en ny rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2020-08-25

Inför sin pensionering står äldre inför en rad komplexa val, exempelvis när pensionen ska börja betalas ut och när man ska sluta arbeta.

– Dessa val är dessutom beroende på individuella omständigheter. Antalet möjliga val blir snart oöverblickbart och det blir ofta omöjligt att förstå vilka ekonomiska och andra konsekvenser de kan medföra, förklarar rapportförfattaren Ingemar Eriksson i ett pressmeddelande.

– Konsekvensen kan då bli att man fattar beslut om pensionering på magkänsla.

Inte rätt val

Han försöker bena ut varför så många går i pension vid 65 år trots att det allmänna pensionssystemet har saknat pensionsålder i tjugo år.

En anledning är att många blir ”milt knuffade” i den riktningen.

– Forskning har visat att sådan knuffning, nudging, medvetet eller oavsiktligt kan bidra till att människor gör val som inte är fördelaktiga för dem, menar Ingemar Eriksson, som tidigare varit departementsråd.

Både kan och vill

Han beskriver hur beteendeekonomiska teorier om nudging kan användas för att förstå och påverka människors pensioneringsbeslut.

– Forskningen och statistiken över pensionering och utträde från arbetslivet pekar tydligt på att antagandet om ekonomisk rationalitet, som är utgångspunkten för utformningen av det svenska pensionssystemet, ofta inte stämmer överens med människors val och handlande, säger Ingemar Eriksson.

– Seniorer 65 år och äldre ökar inte antalet arbetade timmar i takt med att medellivslängden fortsätter att stiga, trots att de enligt olika studier ofta både kan och vill.

Delegationen för senior arbetskraft

Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en delegation för senior arbetskraft.
Delegationen ska verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet.
En annan uppgift är att sprida kunskap och forskning om äldres möjligheter.

Dölj faktaruta

Den stora skillnaden i arbetskraftsdeltagande och sysselsättning mellan åldersgrupperna 60–64 och 65–69 år kan inte bero på skillnader i hälsa, utbildningsnivå eller ekonomi, tror Ingemar Eriksson.

– Det finns goda skäl att tro att den starka 65-årsnormen inför pensioneringsbeslut till stor del beror på nudging i regler och information.

Analys behövs

Ingemar Eriksson vill nu se en bred kartläggning i vilken omfattning det faktiskt förekommer medveten eller oavsiktlig nudging i samhället, och hur denna påverkan skulle kunna minska.

Mer att läsa

Rapporten är den tjugoandra som delegationen publicerar.
Läs den här.

Anders Ferbe.

– Informationen kring pensionering är ofta komplicerad och gör det svårt för människor att fatta kloka beslut om sitt arbetsliv och sin pension. Det gör det svårare att bryta den starka normen att pensionsåldern är 65, säger delegationens ordförande Anders Ferbe i en kommentar till den nya rapporten.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-08-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas