Fler skulle kunna jobba längre
Nyheter | Pensionsålder
Foto Colourbox

Fler skulle kunna jobba längre

En 70-åring av idag är psykiskt och fysiskt friskare och har en annan personlighet än 70-åringar 1971. Och hen har erfarenheter som arbetslivet bör ta vara på, enligt en rapport av professor Ingmar Skoog.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-06-08

– Under covid-19-pandemin har man fått en bild av att 70-plussare är sköra och inte kan ta vara på sig själva. Den här rapporten visar en annan bild, nämligen att dagens 70-åringar är mer fysiskt och psykiskt vitala än någonsin tidigare, säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Sahlgrenska akademin, föreståndare centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, ansvarig för H70-studierna som nu har skrivit rapporten ”70 är det nya 50” för Delegationen för senior arbetskrafts räkning.

Kan fler arbeta längre?

Frågan som skulle besvaras var: Kan arbetskraftsdeltagandet bland äldre öka?

Och svaret är ja. Enligt H70-studierna skulle flera kunna arbeta längre än till dagens pensionsålder, och samhället skulle ha mycket att vinna på att utnyttja seniorers erfarenheter.

Gäller inte alla

Det är dock viktigt att komma ihåg att åldrandet inte ser likadant ut för alla. Uppväxtförhållanden, utbildningsnivå, sociala förutsättningar och påfrestningar under yrkeslivet påverkar hälsan och man kan inte räkna med att personer med tunga arbeten kan jobba långt upp i åren.

Inom gruppen med högre utbildning och högre socialgrupp är det också flera som valt att fortsätta arbeta vid 70 års ålder än bland övriga.

Enorm utveckling

Ingmar Skoog AgeCap Göteborgs universitet

H70-studierna har följt hur åldrandet förändras sedan 1971, genom att intervjua olika kullar av 70-åringar. Och utvecklingen har varit stor under de knappt femtio år som studien pågått.

Dagens 70-åringar är fysiskt friskare och starkare och kan tackla sjukdomar bättre än dåtidens. De är mindre demenssjuka, har bättre hörsel och lungfunktion och hjärt- och kärlsjukdomarna har minskat. De är dessutom mer aktiva, mindre deprimerade, mindre neurotiska och mer tävlingsinriktade än tidigare generationer.

Framför allt märks skillnaden hos personer med högre utbildning och högre socialgrupp.

Fattigt, hårt och utan penicillin

Den som var 70 år 1971 föddes 1901, då Sverige var ett fattigt jordbruksland utan penicillin, mödravård och barnavård, med dåliga bostäder och utbredd slum där många levde utan varmvatten, frys och inomhustoalett.

Årgången upplevde hungersnöd under första världskriget och ett fåtal gick fler än sex år i skolan. Istället började de jobba redan i tidiga tonåren, ofta i tunga arbeten med dålig arbetsmiljö, långa arbetsveckor och utan rätt till semester.

I den här årskullen nådde bara 60 procent av kvinnorna och 52 procent – alltså drygt hälften – av männen sin 70-årssdag.

Längre skolgång och bättre villkor

Förhållandena var helt andra för de som fyllde 70 år 2014. När de föddes 1944, i slutet av andra världskriget, fanns både mödravård och penicillin. Drygt åtta av tio gick fler än nio års i skolan och så många som en tredjedel läste på högskola. När de började jobba gällde fem dagars arbetsvecka och fyra veckors semester och utsattheten för tunga lyft, buller och farliga ämnen var lägre.

De har haft tillgång till bättre sjukvård och när de var i medelåldern minskade rökningen medan fler börjat motionera och äta nyttigare.

83 procent av kvinnorna och 76 procent av männen har fått fira sina 70-årsdagar och kullen beräknas få betydligt längre liv än tidigare generationer.

Möta utvecklingen

Att fler överlever till hög ålder är naturligtvis positivt. Men eftersom det också innebär att fler kommer att leva på pension under längre tid så påverkar det pensionerna. När många blir mycket gamla kommer också kostaderna för omsorg att öka.

Delegationen för senior arbetskraft är en del i möta detta. Delegationen är tillsatt av regeringen med uppdrag att främja äldre arbetskraft, motverka åldersdiskriminering och förbättra möjligheter att ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens, till exempel genom ett mer hållbart arbetsliv. Delegationen ska slutredovisa uppdraget senast den 1 oktober 2020.

Ingmar Skoog, som ligger bakom rapporten, är även expert i Senioren och bloggar på Senioren.se. Han har bland annat skrivit ett blogginlägg om just den här undersökningen:

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-06-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas