Din ålder avgör inte din ”ålder”
Foto: Colourbox
Nyheter

Din ålder avgör inte din ”ålder”

Stora individuella skillnader gör att ingen kan säga vad man klarar vid ett visst antal levda år, menar Delegationen för senior arbetskraft som vill motverka ålderism.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2019-10-28

– Rapporten visar att kronologisk ålder, alltså hur många år vi levt, är ett allt sämre sätt att mäta hur gamla vi är och vilka förmågor vi har. Den pekar också på att arbetsgivarna måste skapa en bättre arbetsmiljö om vi vill att fler ska kunna och vilja arbeta längre, säger delegationens ordförande Anna Hedborg på analysföretaget Tanalys hemsida.

Inte svårare att lära nytt

Äldre får inte automatiskt sämre fysiska och mentala förmågor. Den individuella skillnaden är stor. Syn, hörsel och vissa kognitiva funktioner försämras visserligen ofta. Däremot har seniorer i arbetslivet inte har svårare att lära nytt, tvärt emot vad många tror.
Eventuellt nedsatt förmåga kompenseras dessutom med större erfarenhet och bättre helhetsbedömning. Detta enligt rapporten ”Vad blir sämre och vad blir bättre när man blir äldre?” från regeringens delegationen för senior arbetskraft.

Sämre indikator

”Kronologisk ålder, alltså hur många år du har levt, är en allt sämre indikator för vilken arbetsförmåga du har. Otroligt mycket har hänt på den fronten under senare tid – dagens 70-åringar är i flera avseenden som 50-åringar var för bara några decennier sedan”, skriver Anna Hedborg och Ingemar Eriksson på nyhetsportalen Altinget.se

Antalet sysselsatta 65-74-åringar ökar visserligen. Men fortfarande går många i tidig pension eller går ner i arbetstid i slutet av sitt arbetsliv. Detta gäller inte minst inom staten, påpekar delegationen.

Ålderism måste motverkas

Attityder, normer och regler påverkar både om arbetsgivare är intresserade av äldre arbetskraft och om seniorer känner sig motiverade att fortsätta jobba.

”Ålderismen måste motverkas, det måste tas krafttag mot åldersdiskriminering, arbetsmiljön behöver förbättras, möjligheterna för seniorer att kunna arbeta mer flexibelt behöver öka och omställningsmöjligheterna under arbetslivet måste bli bättre”, skriver man på Altinget.se

Att höja gränsen för hur länge man har rätt att arbeta är en viktig signal, menar man. Men påpekar samtidigt att mycket mer måste göras för ge seniorer möjlighet att arbeta längre.

Fler behövs

Syftet bakom Delegationen för senior arbetskraft är nu inte att uppfylla seniorers önskan att arbeta. Man vill få en större del av befolkningen i arbete för att välfärden ska fortsätta fungera. Många mår också bra av att känna sig delaktiga genom ett arbete. Men rapporten visar även att den som mött dåliga arbetsmiljöer eller pensionerats av hälsoskäl mår bättre efter pension.

Ta skillnaderna på allvar

– Att ha ett arbete att gå till leder ofta till ett större välbefinnande och ger individen delaktighet och samhörighet, oavsett ålder. Samtidigt måste vi ta de ökande hälsoskillnaderna beroende på utbildningsnivå på allvar för att kunna vända den negativa trenden, säger Eva Vingård, professor emeritus och tidigare professor i arbets- och miljömedicin samt författare till rapporten på Tanalys.se

Här hittar du rapporten ”Vad blir sämre och vad blir bättre när man blir äldre?”

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2019-10-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas