Ny draghjälp in i arbetslivet
Nyheter | Pensionsåldern

Ny draghjälp in i arbetslivet

Nu samlas idéerna som kan få äldre att arbeta längre.

Jan Arleij
Publicerad 2019-04-05

När den parlamentariska pensionsgruppen i december 2017 beslutade om höjda pensionsåldrar från och med nästa år, så bestämde man också att det behövs en delegation för främjande av äldre arbetskraft.

Delegationen tillsattes av regeringen i augusti 2018 och leds av tidigare socialförsäkringsministern Anna Hedborg.

Anna Hedborg.

Ett mål är att bidra till ökad kunskap och forskning som visar på äldres möjligheter i arbetslivet och betydelsen av ett längre arbetsliv.

– Vi kan också föreslå åtgärder som motverkar åldersdiskriminering för att bättre tillvarata seniora personers kompetens och erfarenhet, säger delegationens sekreterare Maria Söderberg till Senioren.

Rapporter

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2020, men Maria Söderberg säger att delegationen – i vilken ingår ledamöter som psykiatriprofessorn Ingmar Skoog, också krönikör i Senioren, och experter som Barbro Westerholm och förra socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson – framför allt ska försöka bidra till en ökad debatt, bland annat genom att löpande ta fram och publicera rapporter som på olika sätt berör senior arbetskraft.

Pensionärsorganisationer

Delegationen har nyligen tagit fram en hemsida där man kommer lägga ut de egna rapporterna, men också andras rapporter och forskningsartiklar, liksom artiklar, krönikor, videos och poddavsnitt som på olika sätt lyfter frågan om senior arbetskraft.

Maria Söderberg.

– Vi kommer ha kontakt med olika berörda aktörer, däribland pensionärsorganisationerna, för att få veta mer om deras syn på hinder och möjligheter när det gäller seniorer i arbetslivet, säger Maria Söderberg.

Läs mer

Här lägger Delegationen för främjande av äldre arbetskraft upp bland annat nya rapporter.

 

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-04-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas