”Friskare och smartare seniorer måste få jobba”
Foto: Colourbox
Nyheter | Arbete

”Friskare och smartare seniorer måste få jobba”

Ju fler seniorer som ges möjlighet att fortsätta bidra i arbetslivet, desto starkare bygger vi både individer och samhälle.

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-01

Det blev några av slutorden när ledamöterna i Delegationen för senior arbetskraft i måndags (30/11) överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Delegationen föreslår att en organisation inrättas som ska bedriva ett ”kunskapshöjande och attitydpåverkande arbete”.

Målet ska vara att fler arbetar längre och att antalet arbetade timmar ökar.

Staten, arbetsmarknadens parter, forskare och experter ska vara med.

Smartare

Betänkandet har fått titeln ”Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre”.

Anders Ferbe.

– Dagens seniorer är friskare, smartare och mer välutbildade jämfört med tidigare generationer och utvecklingen tycks fortsätta, skriver Delegationen som slår fast att ”det finns en stor och underutnyttjad arbetskraftspotential bland seniorer”. Fler seniorer både kan och vill också arbeta längre.

Solidaritet

Men envisa hinder kvarstår, hinder som måste röjas undan.

• negativa attityder hos arbetsgivare och arbetskamrater
• pensionsrelaterade åldersgränser i kringliggande trygghetssystem som inte höjts
• olika knuffar, så kallade nudges, i riktning mot pensionering vid 65 år
• skeva och otidsenliga synsätt kring äldres förmågor och kompetens

Start i augusti 2018

Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en delegation för främjande av äldre arbetskraft som ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens.

Slutbetänkandet bygger på 23 underlagsrapporter som alla finns på Delegationens hemsida.

Dölj faktaruta

Samtidigt är möjligheterna till ett längre arbetsliv olika.

– Om de som av olika skäl inte kan arbeta längre ändå ska få en trygg försörjning krävs att fler arbetar längre. Det är en fråga om solidaritet, säger Delegationens ordförande Anders Ferbe.

Mot ålderism

Seniororganisationer som SPF Seniorerna kan förvänta sig mer stöd i arbetet mot åldersdiskriminering och ålderism, som delegationen pekar ut som vanligt förekommande på arbetsmarknaden.

– Hinder som försvårar för seniorer att arbeta som otidsenliga attityder till seniorers förmågor och kompetens måste motarbetas med ett långsiktigt och målmedvetet påverkansarbete, slår Anders Ferbe fast.

Behövs också

Kontinuerlig kompetensutveckling är en förutsättning för att målet med fler äldre som arbetar längre.
Chefer och HR-funktioner behöver bland annat bedriva ett åldersmedvetet ledarskap, och stödja seniorer att fortsätta arbeta.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas