Allt fler jobbar till 80
Nyheter | Arbete

Allt fler jobbar till 80

I dag arbetar dubbelt så många 80-åringar som för bara två år sedan. Det visar en ny undersökning från Alecta.

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-10

Tjänstepensionsföretaget Alecta har med hjälp av SCB tagit fram siffror som visar att var tredje 68-åring, var femte 73-åring och var tionde 79-åring fortfarande har inkomst av arbete.

Sammanlagt arbetar därmed 350 000 personer i Sverige samtidigt som de tar ut pension.

En process

Trenden håller i sig, konstaterar Fredrik Palm som är chefsanalytiker på Alecta.

– Den mest spännande utvecklingen är att fler och fler kombinerar jobb och pension efter 65 och därmed blir vad vi kallar ”jobbonärer”. För många handlar pensioneringen inte längre om en enskild händelse i livet utan om en förändring av sättet att leva och försörja sig som sträcker sig över flera år.

Fler män

Att fler väljer att jobba efter 65 år gäller både män och kvinnor. Men det är fortfarande betydligt fler män än kvinnor som kompletterar sin pension med förvärvsarbete.

– Det är ett mönster vi ser över hela landet. En orsak är att män identifierar sig mera med sin yrkesroll och oftare har ett yrke där de själva kan välja var, när och hur mycket de vill arbeta, säger Alectas pensionsekonom Staffan Ström (bilden).

– Kvinnor har statistiskt sett oftare yrken med en mindre flexibel arbetssituation, till exempel är det vanligare med schemalagd arbetstid,

Bekräftar bild

Den 1 december lämnade Delegationen för senior arbetskraft över sitt slutbetänkande ”Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre” till regeringen.

Utredningen konstaterar att en av tre seniorer vill fortsätta jobba efter 65.

Alectas studie bekräftar att äldre ofta inte bara är friskare och att de vill arbeta, utan att de faktiskt även gör det.

SÅ JOBBAR 70-ÅRINGARNA – LÄN FÖR LÄN

Län – Män – Kvinnor – Andel i procentenheter

Blekinge 27 % 19 %
Dalarna 30 % 23 %
Gotland 36 % 23 %
Gävleborg 29 % 21 %
Halland 33 % 24 %
Jämtland 32 % 27 %
Jönköping 35 % 24 %
Kalmar 32 % 20 %
Kronoberg 34 % 25 %
Norrbotten 26 % 22 %
Skåne 28 % 21 %
Stockholm 32 % 26 %
Södermanland 29 % 22 %
Uppsala 35 % 25 %
Värmland 30 % 23 %
Västerbotten 29 % 23 %
Västernorrland 28 % 21 %
Västmanland 30 % 19 %
Västra Götaland 31 % 22 %
Örebro 30 % 21 %
Östergötland 30 % 20 %

Källa: Alecta

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-12-10
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas