Löner fortsätter dra ifrån pensioner
Foto: Colourbox
Nyheter | Standard

Löner fortsätter dra ifrån pensioner

Lönerna beräknas i genomsnitt att öka med 2,5 procent nästa år, medan pensionerna stiger med 0,5 procent.

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-29

Med en förväntad inflation på cirka en procent innebär löneökningen att löntagarna får mer köpkraft och mer pengar att röra sig med.

Det visar Swedbanks beräkningar för en rad typhushåll för 2021. Flera förändringar på skatteområdet bidrar också.

Halv procent

Pensionerna höjs alltså inte lika mycket som lönerna. Enligt Swedbanks beräkningar ökar pensionerna med cirka 0,5 procent efter årsskiftet samtidigt som skatten sänks.

Inkomstpensionstillägget på maximalt 600 kronor kommer först i september 2021.

Ett pensionärspar med genomsnittliga pensioner beräknas då få 490 kronor mer kvar från januari, som ökar till 1 080 kronor i september.

Två exempel

Garantipensionär

Jan 2020 – Jan 2021
Pension 8 596 – 8 650
Bostadstillägg 5 560 – 5 600
Skatt -1 080 -1 048
Disponibel inkomst 13 080 – 13 200
Förändring 120
Förändring, fasta priser: -40

Pensionärspar, genomsnittlig pension

Jan 2020 – Jan 2021 – Sep 2021
Pension 1 22 320 – 22 450 – 23 050
Pension 2 15 060 – 15 140 – 15 370
Skatt -7 820 -7 540 -7 780
Disponibel inkomst 29 560 – 30 050 – 30 640
Förändring: 490 – 1 080
Förändring, fasta priser 110

Källa: Swedbank

Dölj faktaruta

– En av grupperna som får lite mer än normalt är de med låga eller måttliga pensioner som får pensionstillägget i september, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

För den som enbart har garantipension blir tillskottet en dryg hundralapp.

Arturo Arques.

Så höjs löner mer än pensioner

Typhushållen i Swedbanks beräkningar har fått en real inkomstökning på 20 procent före skatt under de senaste tio åren.

Pensionärshushållen har under samma period haft en ökning på fem procent.

Den lägre ökningen av pensionerna har delvis kompenserats med skattesänkningar.

Pensionärernas disponibla inkomster har realt ökat med 13 procent sedan 2011. Motsvarande siffra för lönehushållen är 19 procent.

Källa: Swedbank

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-29
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas