OECD-rapport: Svensken arbetar längst men får lägre pension
Karta från Colourbox
Nyheter

OECD-rapport: Svensken arbetar längst men får lägre pension

Sverige är avvikande i Europa. Svenskarna jobbar längre men får ändå lägre pension. Dessutom har Sverige högre skatt på pensioner än på arbete.

Publicerad 2013-05-15

(OBS: DENNA ARTIKEL ÄR FRÅN 2013) Det hävdar författaren och journalisten Roger Älmeberg, tidigare chefredaktör för tidskriften Riksdag & Departement.

Han hänvisar i en debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt till utredningen ”Pensions at a glance” som visar svenska pensioners förhållande till andra länder och som har gjorts av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Arbetar längst
Enligt utredningen arbetar svenskar i genomsnitt längst inom Europeiska unionen innan de går i pension. För svensken handlar det om 40,1 års arbetsliv medan genomsnittet för de 27 medlemsländerna är 34,5 år. Uppgifterna gäller för år 2010.

Men trots detta får de svenska pensionärerna inte en motsvarande god pension. När det gäller ersättningsnivån vid pensionering är det precis tvärtom, hävdar Älmeberg.

– I Sverige får en manlig genomsnittspensionär som lämnar yrkeslivet vid 65 års ålder en nettoersättning på 57,4 procent av lönen medan i Grekland får pensionären 110 procent. I Nederländerna är motsvarande pension 103 procent av lönen. Islänningar får också mer i pension än i lön. För Spanien är pensionen 84 procent, i Tyskland 78 procent och i Italien 76 procent av lönen.

Olika förväntningar
USA, Storbritannien, Irland, Nya Zeeland och Japan tillhör de länder som har lägre pensioner än Sverige för den som jobbar till 65 år. Skillnaden gentemot Sverige är att i de länderna har folk alltid vetat att de flesta måste spara privat till sina kommande pensioner, menar Roger Älmeberg.

– I Sverige har vi haft ett system där partierna har försäkrat att pensionssystemen ska ersätta 60–80 procent av löneinkomsterna under en viss tid och därför har delar av lönen avsatts till pensionerna.

Dessutom högre skatt
När det gäller medlemsländerna i EU avviker Sverige också genom att ta ut högre skatt på pensioner än på arbete.

– Nu kommer pensionsåldrarna att höjas och pensionssystemen att ändras i de flesta länderna inom EU, men jämfört med andra länder går det inte att hävda att svenska pensionärer och pensioner är gynnade i förhållande till den insats folk gör i arbetslivet, avslutar Roger Älmeberg.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Hela inlägget

Läs Roger Älmebergs debattinlägg här.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas