Åsikter

Pensionärsskatten

Publicerad 2013-07-03

Den extra skatt som ålderspensionärer betalar varje månad är för en normalinkomsttagare mellan 1000:- till 1500:- per månad. Detta gör att pensionärer får betala 12000:- till 18000:- mer i skatt per år (Pensionärsskatt) än andra löntagare. Påpekas här att pension är lön och inte bidrag. Detta fenomen borde snarast rättas till så att vi kan nå ett mera demokratiskt samhälle det vill säga alla människors  lika värde.  Vissa politiker menar att pensionärsskatten är så viktig för samhället att vi måste ha den kvar ,vilket bevisar att det är en viss grupp av Svenskar som uppbär samhället.

I nästa insändare skall jag ta upp hur man finansierar de 20 miljarder kronor som borttagande av pensionärsskatten kostar kommunerna och landstingen (sjukvården) samtidigt som staten tar in stora summor i moms.  samt  bensin och alkoholskatt med mera.En annan effekt vid bortagande av pensionärsskatten blir naturligtvis  mindre ungdomsarbetslöshet då köpkraften hos oss pensionärer ökar kraftigt. Pensionärskatten kommer att sänkas med 50:-  per månad nästa år, det räcker till en kopp kaffe på kondis per månad.

Obs. Pensionärsskatten står inte som särskild post på skattsedeln men finns där gömd bland de andra skatteposterna

Pensionären

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas