Kortare liv för män med garantipension
Foto: Gettyimages
Nyheter | Pensioner

Kortare liv för män med garantipension

Inte ens hälften av de ensamboende män som hade garantipension det år de fyllde 66 år levde tills de blev 80 år. Det visar statistik från SCB.

Jan Arleij
Publicerad 2021-02-19

Statistiska centralbyrån (SCB) har funnit att personer med garantipension dör tidigare än de som inte har garantipension. Särskilt tydligt är det för män.

SCB har jämfört dödligheten bland personer som är födda 1939 och som vid 66 år hade garantipension med dem som inte hade garantipension.

Personerna har också delats upp i grupper efter kön och om de var sammanboende eller ensamboende.

Olika grupper

Det handlar om 90 000 personer. 73 procent fanns kvar i livet den 31 december 2019, det vill säga det år de fyllde 80 år.

Andelen som överlevde till och med 2019 varierar kraftigt beroende på vilken grupp man tittar på. Allra lägst var andelen bland ensamstående män med garantipension, 47 procent.

Siffersatt bild

Att dödligheten är högre bland män är redan allmänt känt, och man vet också sedan tidigare att dödligheten är högre bland ensamboende. Men nu har SCB kopplat en ekonomisk bakgrundsbild till detta.

Störst andel som fortfarande fanns i livet fanns i gruppen sammanboende kvinnor utan garantipension.

83 procent av dem levde fortfarande vid 80 års ålder vid utgången av 2019.

Men analysen då?

Ja, SCB framhåller i sin undersökning att garantipensionen i sig inte medför en ökad risk att dö tidigt, utan orsaken hittar man om man tittar på hur livet såg ut innan pensionen.

Vanligare bland kvinnor

Garantipension har de som är över 65 år och som inte har arbetat tillräckligt mycket för att nå upp till en miniminivå på pensionen.
Att ha garantipension är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Av 66-åringarna i Sverige har cirka var tredje kvinna och var sjätte man garantipension.

Dölj faktaruta

Bland de som har garantipension är det exempelvis betydligt vanligare att man någon gång under arbetslivet haft sjukersättning eller ekonomiskt bistånd.

– Det i sig tyder på att man har varit sjuk eller haft funktionsnedsättningar som gjort att man inte kunnat förvärvsarbeta, skriver SCB.

Skillnaden i dödlighet mellan sammanboende kvinnor med garantipension respektive utan garantipension är liten, vilket tyder på att skillnaden i hälsa mellan dessa två grupper inte är så stor.

Ensam man mer utsatt

Andel personer födda 1939 med respektive utan garantipension året de fyllde 66, och som var i livet den 31 december 2019

Andel personer födda 1939 med respektive utan garantipension året de fyllde 66, som var i livet den 31 december 2019

Källa: SCB, Inkomster och skatter.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-02-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas