Lönande för den som kan jobba vidare
Nyheter | Morötter
Foto: Colourbox

Lönande för den som kan jobba vidare

Få känner till hur mycket mer man får i plånboken av att arbeta längre upp i åldrarna. Det menar Pensionsmyndigheten i en ny rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2021-01-05

I år sänks skatten ytterligare för pensionärer. Även de som lönearbetar och är 66 år eller äldre får skattesänkning.

I den nya rapporten vill myndigheten visa hur skatten blir lägre både på pension och arbetsinkomst från det år man ska fylla 66 år.

– Det ger relativt stora effekter för individen. Vi tycker därför att det är viktigt att illustrera det i kronor och efter skatt, säger Hannes Nilsson, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Lönsamt att vänta

Pensionsmyndighetens slutsats är att det ur flera aspekter är fördelaktigt att vänta med att ta ut sin pension:

• Pensionen ökar av fortsatt arbete, det vill säga mer intjänad pensionsrätt.
• Den enskilde får också ett fördelaktigare skatteavdrag på pensionen vid ett uttag från och med januari det år personen fyller 66 år jämfört med om pensionen tas ut tidigare.
• Från det år en person fyller 66 år blir inkomstskatten på lön dessutom lägre.
• Ytterligare en fördel är att tid med lön oftast är en tid med högre inkomst än vad tiden med pension är.

Negativ skatt

Att inkomstskatten på lön är lägre från det år en person fyller 66 år beror på att en äldre inkomsttagare har både ett förhöjt grundavdrag och ett förstärkt jobbskatteavdrag, vilket inte en yngre inkomsttagare har, skriver Pensionsmyndigheten i rapporten.

Och att skatten på pension är lägre för en person som under året fyller 66 år beror på att en äldre pensionär har ett förhöjt grundavdrag, vilket inte en yngre pensionär har.

Skattesänkningar 2021

Skattesänkningen från 2021 beror på att det förhöjda grundavdraget höjs för de som under året fyller 66 år.

En skattereduktion för förvärvsinkomster införs också år 2021. Det innebär att de med lön och socialförsäkringar, inklusive pension, får en skattereduktion.
Skattereduktionen är lägre för låga inkomster och trappas upp med högre inkomster tills den maximala nivån om 1 500 kronor är nådd.

Dölj faktaruta

– Från det år du fyller 66, och på inkomster upp till 437 000 kronor, kan man faktiskt säga att skatten är negativ. Du betalar då mindre i skatt på din lön än den pensionsrätt du får på samma inkomst, säger Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Myndigheten har tagit fram exempel som grundar sig på de tre vanligaste yrkena bland kvinnor (undersköterska, grundskollärare och butikssäljare) och män (företagssäljare, lager- och terminalpersonal och mjukvaru- och systemutvecklare).

Ett exempel

Typfall född 1955

Undersköterska, månadslön genomsnitt, 28 100 kronor

Total pension vid 65-70 år
18400
20100 (ökning 1700 jämfört vid 65)
22100 (ökning 3700)
23400 (ökning 5000)
24800 (ökning 6400)
26400 (ökning 8000)

Förvärvsinkomst efter skatt
21700
24200
24200
24200
24200

Skatt på förvärvsinkomst
23%
14%
14%
14%
14%

Källa: Rapporten ”Pension och skatt 2021”

Dölj faktaruta

SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson ser Pensionsmyndighetens rapport som relevant och korrekt inför det nya året.

– Men det hade varit bra med ett mer pedagogiskt upplägg för att folk i gemen ska förstå skillnaderna och detaljerna kring skattereglerna.

I vilket avseende?

– Att arbeta efter 65 år är klart fördelaktigt ekonomiskt, men minst lika viktigt är att skjuta upp sitt pensionsuttag snarare än att få ihop fler pensionsrätter.

Arbetsliv

Anna Eriksson saknar ett resonemang om hur äldre ska kunna arbeta längre och uppnå alla de ekonomiska fördelar som Pensionsmyndigheten lyfter fram.

– Rapporten verkar lägga allt fokus på skatteeffekter. En större rapport däremot borde kunna titta på fler faktorer för att åstadkomma ett längre arbetsliv.

Anna Eriksson.

Intressant hade också varit att ta del av fler alternativ till att jobba vidare på heltid.

– Hur blir utfallet om man väljer att arbeta halvtid och ta ut pension på 50 procent för att ta ett exempel.

Jan Arleij
Publicerad 2021-01-05
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas