Många jobbonärer byter arbetsplats
Foto: Getty Images
Nyheter | arbete

Många jobbonärer byter arbetsplats

Fyra av tio som börjat ta ut sin pension och fortsätter att arbeta byter arbetsplats. Det visar en undersökning som Pensionsmyndigheten har gjort.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-08-26

– Den höga andelen jobbonärer som byter arbetsplats förvånar och går lite på tvärs med min tidigare uppfattning om äldres rörlighet på arbetsmarknaden. Det är positivt vid första anblicken, men rörligheten kan ju också bero på att relativt många inte får arbeta kvar på sina tidigare arbetsplatser, säger Ann-Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

De flesta, sex av tio, fortsätter alltså att jobba vidare på sin arbetsplats efter att de börjat ta ut pension. Var tredje jobbonär arbetar i eget företag.

Roligt och socialt

De flesta motiverar också att anledningen till att de jobbar vidare är att de tycker att det är roligt och socialt och att ha något att göra och känna sig behövd. Det ger en guldkant på tillvaron. Två av tio uppger å andra sidan att de har låg pension och/eller att de behöver pengarna.

Två tredjedelar av jobbonärerna i undersökningen uppger att de tagit reda på hur skatten eventuellt påverkas när de arbetar samtidigt som de tar ut pension.

Nio av tio arbetar deltid

– Det är bra att undersöka hur skatten ändras. En jobbonär får två inkomster och risken finns att man når en inkomstnivå som kräver att man måste betala statlig skatt. Samtidigt är det bra att veta att man betalar en lägre skatt både på lön och pension från det året man fyller 66 år, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

En stor majoritet av de tillfrågade, nio av tio, arbetar deltid. Sju av tio 20 timmar per vecka eller mindre och två av tio jobbade deltid även innan de började ta ut sin pension.

Du hittar hela pressmeddelandet om undersökningen här.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-08-26
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas