Psykologi styr beslut om pension
Nyheter | Arbete

Psykologi styr beslut om pension

Psykologiska faktorer styr i hög grad när människor väljer att gå i pension. Det visar en ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Jan Arleij
Publicerad 2020-01-22

Det är inte bara regler i pensionssystemet och på arbetsmarknaden som styr enskilda individers beslut att lämna arbetsmarknaden.

Det är även nödvändigt att förstå attityder och föreställningar på en arbetsplats eftersom de påverkar olika medvetna och omedvetna psykologiska mekanismer, menar rapportens författare Walter Osika, som är överläkare vid Norra Stockholms psykiatri och docent i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.

– För att uppnå ett bra utträde från arbetslivet är det viktigt att öka medvetenheten om de faktorer som påverkar pensionsbesluten. På arbetsplatsen bör därför både arbetsgivaren och facket lyfta och diskutera attityder och förhållningssätt till seniora medarbetare, menar författaren Walter Osika.

Bli bortvald

Han pekar i rapporten på olika medvetna och omedvetna föreställningar som påverkar när människor väljer att gå i pension, framför allt:

• Så kallad internaliserad ålderism som handlar om att man införlivar andras – ofta fördomsfulla – tankar, värderingar, attityder och förhållningssätt till äldre, i den egna personen.
• En annan mekanism är rädslan för att bli bortvald, så kallad ostracism. Rädslan för exkludering från en grupp arbetskamrater kan utlösa känslor av hjälplöshet, alienation och förtvivlan som påverkar tankar, känslor, handlingar och individens hälsa.

Rädslan för att bli bortvald kan även påverka människors motivation, välvilja och pensionsbeslut, och kan alltså få människor att välja att gå i pension trots att de har flera skäl att arbeta vidare, skriver Walter Osika.

Måste uppdatera

Ett betydande antal personer slutar varje år att arbeta på den öppna arbetsmarknaden innan de ”måste”, konstaterar rapporten.

Rapporten

Här kan du läsa rapporten ”Psykologiska mekanismer och pensionsbeslut”.
Rapporten är på 30 sidor och den 13:e i ordningen från Delegationen för senior arbetskraft.
Sammanlagt väntas cirka 20 rapporter publiceras av delegationen.

Dölj faktaruta

En okänd andel av dessa slutar alltså trots att de egentligen – av sociala, ekonomiska eller andra skäl – vill fortsätta.

– Om vi bättre ska kunna ta tillvara äldres kunskap och erfarenhet måste vi också uppdatera vårt sätt att se på seniorer. Ett tydligt exempel kan vara att inte ständigt fråga när de över 60 ska gå i pension, eftersom det kan få människor att tänka att de borde gå i pension, säger delegationens ordförande Anders Ferbe.

Anders Ferbe.

Delegationen för senior arbetskraft

Regeringen tillsatte i augusti 2018 en delegation för senior arbetskraft. I uppdraget ingår att verka för ett mer ”inkluderande och åldersoberoende synsätt” i arbetslivet och att sprida kunskap och forskning om äldres möjligheter.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-01-22
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas