Nu höjer de pensionsåldrarna
Foto: Colourbox
Nyheter | Riksdagen

Nu höjer de pensionsåldrarna

Idag (16/10) klubbar riksdagen igenom det historiska beslutet att höja pensionsåldrarna. Men en kritisk debatt saknas, anser SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Jan Arleij
Publicerad 2019-10-16

Nyordningen innebär bland annat att åldern för när man har rätt att börja ta ut sin allmänna pension höjs från 61 års ålder till 62 års ålder.

Förändringen träder i kraft 2020.

Åldersgränsen för hur länge man har rätt att ha kvar sin anställning höjs också från 67 till 69 år, den så kallade LAS-åldern.

Pensionsgruppen

Förändringarna är bara ett första steg, enligt den överenskommelse som Pensionsgruppen – bestående av S, MP, M, C, L, KD – har bestämt. Kritiken har varit stor eftersom exempelvis viktiga förbättringar av arbetsmiljön måste till liksom åtgärder mot diskriminering av äldre arbetskraft, men idag onsdag (16/10) väntas riksdagen klubba igenom beslutet i alla fall.

Steg för steg kommer åldrarna att skjutas upp. År 2026 får man inte lyfta sin allmänna pension förrän man fyllt 64 år, och LAS-åldern kommer då att vara 69 år.

Eva Eriksson.

– Jag tror inte att många svenskar är riktigt klara över vilket beslut som fattas idag, säger Eva Eriksson. Det är allvarligt och faktiskt ett demokratiskt problem.

– Det är också ett antal beslut som inte fattas idag men som redan borde ha varit på plats. Bland annat förbättringar av arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling och att andra trygghetssystem knyts till de nya pensionsåldrarna.

Riktålder

Garantipensionen berörs också av riksdagens beslut. År 2023 kommer man inte att få ta ut garantipension förrän vid 66 års ålder, att jämföra med dagens 65 år.

År 2026 knyts garantipensionsåldern till en ny så kallad riktålder och kan då komma att bli 67 år.

Chans att se debatt

SVT Forum sänder idag onsdag (16/10) klockan 13:05 från riksdagen när frågan om höjd pensionsålder kommer upp i riksdagen.

Sändningen sker med viss fördröjning.

Debatt gäller socialförsäkringsutskottets betänkande om att riksdagen ska säga ja till höjd åldersgräns för när inkomstgrundad ålderspension kan tas ut från 61 till 62 års ålder och att man i så fall ska ha rätt att vara anställd till 68 års ålder från och med 2020.

Källa: SVT

Dölj faktaruta

Begreppet riktålder betyder att alla pensionsrelaterade åldrar automatiskt ska skjutas upp med cirka två tredjedelar av medellivslängdsökningen.

Måste hänga med

Utöver SPF Seniorerna har flera organisationer, exempelvis LO, också krävt att övriga trygghetssystem som sjukpenning, arbetslöshetsförsäkring, äldreförsörjningsstöd, efterlevandepension och bostadstillägg måste hänga med höjningen av pensionsåldrarna.

Pensionärsorganisationerna har också gemensamt ställt upp ett antal krav som måste tillgodoses om reformen ska fungera.

Maria Malmer Stenergard.

Enligt Maria Malmer Stenergard (M), ordförande för Socialförsäkringsutskottet, justeras även dessa system.

– Alla de här systemen hänger ihop och därför är det viktigt att samtliga knyts till den här riktåldern, säger hon till TT.

Underfinansierat

Men Eva Eriksson är inte imponerad. Hon anser att politikerna bakom pensionssystemet ägnar sig åt att lappa och laga ett system som mest av allt är underfinansierat.

– Det måste naturligtvis också löna sig att fortsätta arbeta om man på allvar ska få människor att jobba längre. För att systemet ska klara att både ge en rimlig grundtrygghet och ett vettigt utfall av att ha arbetat ett helt liv måste pensionssystemet tillföras helt andra medel genom höjda avgifter.

Fler kritiska röster

Att höja pensionsåldrarna är nödvändigt för att få människor att förlänga sina arbetsliv. Men vi behöver hitta en rättvis lösning för den grupp som redan med dagens pensionsåldrar tvingas gå i förtida pension, skriver Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef hos försäkringsfacket Forena och ledamot av Delegationen för senior arbetskraft, på Svenska Dagbladets debattsida.

Den genomsnittliga ålder då medlemmarna i Kommunal och Byggnads går i pension är 63 år. Därmed kan riksdagen höja pensionsåldern hur mycket som helst, det spelar ingen roll om det är 65, 75 eller 100 år, skriver förbundsordförandena Tobias Baudin, Kommunal, och Johan Lindholm, Byggnads, på Aftonbladets debattsida.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-10-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas