De höjer lönen för seniorer som jobbar kvar
Foto: Getty Images
Nyheter | Arbete

De höjer lönen för seniorer som jobbar kvar

"Vi vill motverka normen och bryta kulturen att arbetslivet går mot sitt slut vid 65 års ålder. Tvärtom är seniora medarbetare en viktig resurs i organisationen." Det säger Denisé Cassel (KD) som är kommunalråd med ansvar för personalfrågor i Linköpings kommun.

Jan Arleij
Publicerad 2022-06-15

Här behöver man i likhet med många andra kommuner i landet säkra kompetensförsörjningen inom inte minst äldreomsorg, vård och skola.

Då gäller det att behålla de medarbetare man har.

– Det är så viktigt att medarbetare som redan finns inom den kommunala organisationen stannar kvar.

Över 57 år

Kommunen gör därför en särskild satsning för att så kallade seniora medarbetare, över 57 år eller äldre, ska fortsätta jobba. Pengar är ett medel.

Många anställda kommer att från och med det år de fyller 66 år få ett lönepåslag på 1 500 kronor per månad. De följande två åren får de ytterligare 1 000 kronor per månad.

Måste bli bättre

– Det här är ett steg i rätt riktning att få äldre medarbetare att betraktas som en viktig arbetskraftsresurs. Vi behöver bli bättre som arbetsgivare på att anpassa arbeten efter äldres arbetsförmåga och att bibehålla kompetens och motivera äldre till att stanna kvar längre i arbetslivet, säger Denisé Cassel till Senioren.

Denisé Cassel.

Tror du att det här kan vara ett sätt att klara kompetensförsörjningen inom exempelvis äldreomsorgen i Sveriges kommuner?

– Absolut! Det här är även en del i att motverka normen och bryta kulturen om att arbetslivet går mot sitt slut vid 65 års ålder. Vi måste även få till en attitydförändring i samhället generellt och göra det tydligt att seniora medarbetare är en viktig resurs i arbetslivet.

Satsningen i Linköping träder i kraft från årsskiftet.

Lönepåslaget

Gratifikationen betalas ut från januari det år medarbetaren fyller 66 år till och med 68 års ålder.

Så här ser gratifikationen ut om man jobbar heltid:

Från 66 år 1 500 kronor per månad
Från 67 år 1 000 kronor per månad
Från 68 år 1 000 kronor per månad

För att få påslaget måste man också ha varit anställd i Linköpings kommun under de senaste tre åren. Under denna period måste man dessutom ha varit i aktiv tjänst med minst 50 procents sysselsättningsgrad.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-06-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas