Höjd pensionsålder från 2020
Foto: Colourbox
Nyheter | Pensioner

Höjd pensionsålder från 2020

Pensionsåldern höjs redan om ett knappt år. Sedan väntar ytterligare en rad höjningar om riksdagen klubbar igenom förslaget.

Jan Arleij
Publicerad 2019-02-04

Motiveringen till förändringarna är att svenskarna lever längre och friskare liv.

En siffra regeringen och partierna i Pensionsgruppen för fram är att medellivslängden ökar med i genomsnitt 3,5 timmar varje dygn.

Men trots att medellivslängden ökat med tre år sedan pensionssystemet infördes på 90-talet går de flesta fortfarande går i pension runt 65 år.

”De flesta förstår”

Det är positivt, men innebär att pensionernas andel av slutlönen blir lägre eftersom pensionen ska räcka under en längre tid, framhåller socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Pensionsgruppen

Partierna och personerna i Pensionsgruppen:
Annika Strandhäll (S), ordförande

pensioner, åldersdiskriminering, jobba längre, delegation
Annika Strandhäll. Foto: Kristian Pohl

Katarina Brännström (M)
Solveig Zander (C)
Hans Eklind (KD)
Mats Persson (L)
Janine Alm Ericson (MP)
Fredrik Lundh Sammeli (S)
Teresa Carvalho (S)

Dölj faktaruta

– De flesta människor förstår att i takt med att vi lever längre och pensionen ska räcka längre, så måste också pensionsåldrarna följa med på ett modernt sätt, säger Annika Strandhäll till TT.

Överenskommelse

Förslagen till de nya pensionsåldrarna är snarlika de som Pensionsgruppen kom överens om och presenterade i december 2017.

Tidtabellen

2020
– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år
– Rätten att ha kvar sin anställning (LAS-åldern) höjs från 67 till 68 år
2023
– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år
– Lägsta ålder för garantipension höjs till 66 år
– 65-årsgränser i trygghetssystemen höjs till 66 år (exempelvis sjukförsäkringen och a-kassan)
– Rätten att ha kvar sin anställning (LAS-åldern) höjs från 68 till 69 år
2026
– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 63 till 64 år
– Ålder för garantipension knyts till en ny riktålder, vilket förväntas innebära en höjning till 67 år. Övriga pensionsrelaterade åldrar och kringliggande system, inklusive LAS-åldern, knyts till riktåldern.

Dölj faktaruta

Det här är riktålder

Riktåldern är ett nytt begrepp inom socialförsäkringssystemet och syftar till att automatiskt justeras upp med ungefär två tredjedelar av medellivslängdsökningen. Tanken är att alla pensionsrelaterade åldrar och åldersgränser i angränsande trygghetssystem ska knytas till riktåldern.

Källa: Regeringen

Dölj faktaruta

Förändringarna kommer att remitteras under våren och därefter lämnas till riksdagen för avgörande beslut.

Jan Arleij
Publicerad 2019-02-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas