”Naivt att tro på bättre pensioner”
Foto Colourbox.
Nyheter | Jobba längre

”Naivt att tro på bättre pensioner”

Politikerna börjar i fel ände och tar inte sitt ansvar för bristerna i pensionssystemet. Det tycker SPF Seniorerna, och får stöd av LO.

Jan Arleij
Publicerad 2019-06-25

LO och de fyra stora pensionärsorganisationerna gör gemensam sak i kritiken mot att partierna bakom pensionssystemet vill höja pensionsåldrarna, men utan att göra tillräckligt för att skapa ett arbetsliv som möjliggör att jobba längre.

Man anser att politikerna hoppar över en rad grundläggande saker: förbättra arbetsmiljön, stärka möjligheten till omställning och kompetensutveckling, överväga ekonomiska incitament och motverka åldersdiskriminering. Bland annat måste synen på äldre arbetstagare ”förbättras väsentligt”.

Har inte lyssnat

– De tar heller inte hänsyn till något av det som remissinstanserna framfört. Åtgärder för tryggare pensioner kan inte enbart fokusera på att arbeta längre. Politiken har haft sex år på sig att genomföra satsningar kring arbetsmiljö, omställning och åldersdiskriminering. Ändå har mycket lite skett från statens sida sedan dess, skriver man på Aftonbladets debattsida.

Inte heller visar partierna handlingskraft nog att förstärka pensionssystemet ekonomiskt, anser debattörerna, som kräver att Pensionsgruppen (S+MP+M+C+KD+L) omgående ska besluta om att höja avsättningen till den allmänna pensionen från 17,21 till 18,5 procent.

– Därefter kommer det att krävas ytterligare höjda avsättningar, sannolikt i storleksordningen två procentenheter, som måste komma både dagens och framtidens pensionärer till del.

Ta sitt ansvar

Redan 2013 ställde vi oss positiva till ett längre arbetsliv men ansåg att åtgärder måste vara på plats innan det ens kan bli tal om att höja åldersgränserna i pensionssystemet. Något annat är helt enkelt inte rimligt, sammanfattar debattörerna.

– Det är naivt att tro att enbart förslag som rör högre pensionsåldrar kommer att leda till bättre pensioner och ett längre arbetsliv för alla. Det krävs att staten tar sitt ansvar och skapar förutsättningar för ett längre arbetsliv, höjer pensionsavsättningarna och förbättrar kringliggande trygghetssystem. Allt annat är varken rimligt eller rättvist gentemot dagens löntagare och dagens pensionärer.

Debattörerna

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Berit Bölander, förbundsordförande SKPF Pensionärerna
Christina Tallberg, ordförande PRO
Monica Blomberg, förbundsordförande RPG

Dölj faktaruta
LO Pensioner
Karl-Petter Thorwaldsson.

– Verkligheten i dag är att 45 års arbete på heltid med en genomsnittlig kommunalarbetarlön ger en pension som blir så låg att den måste kompletteras med en liten del garantipension. Att arbeta något år till skulle dessutom ge ett högst marginellt tillskott på pensionen i detta sammanhang, vilket motsäger syftet med att just höja pensionsåldrarna.

Jan Arleij
Publicerad 2019-06-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas