Regeringen: Så ska fler jobba längre
Nyheter | Arbete

Regeringen: Så ska fler jobba längre

Regeringen går nu fram med förslag om att man ska ha rätt att stanna kvar i jobbet 69. Men efter det får arbetsgivaren säga upp utan saklig grund.

Jan Arleij
Publicerad 2018-06-25

Man har idag rätt att vara kvar på jobbet till 67 års ålder enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Men i en promemoria förslår regeringen nu att LAS-åldern ska höjas till 69 år.

– Vi lever allt längre och det är väsentligen friska år som läggs till livet. För att klara pensioner och välfärd behöver arbetslivet förlängas. Det råder också stor och växande arbetskraftsbrist inom många yrken, säger arbetsmarknadsminister Ylva johansson (S).

Förstärkning

I promemorian föreslås att den nuvarande åldersgränsen ska höjas i två steg. 2020 höjs den från 67 till 68 år och 2023 från 68 till 69 år.

– Genom förlängningen av anställningsskyddet får arbetstagare ett vidgat utrymme att förbättra sin ekonomiska situation och höja sin pension, menar Ylva Johansson.

Så höjs pensionsåldern

I december 2017 föreslog Pensionsgruppen, regeringen och allianspartierna, en höjning av pensionsåldern.

Enligt förslaget höjs stegvis den lägsta åldern för när det går att ta ut allmän pension. År 2020 från 61 till 62 år, 2023 från 62 till 63 år, och 2026 från 63 till 64 år.

Rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, LAS-åldern, höjs 2020 från 67 till 68 år och 2023 ytterligare ett år till 69 år.

Dölj faktaruta

Kravet på saklig grund för uppsägning ska gälla till 69 år och arbetstagaren får i likhet med yngre arbetstagare förmånsrätt vid turordning när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist.

Den nuvarande möjligheten för arbetsgivaren att avbryta anställningen med ett skriftligt besked i samband med 67-årsdagen försvinner alltså.

Utan saklig grund

För att arbetsgivaren inte ska ha ett incitament att avbryta anställningen så fort arbetstagaren uppnår 69 år föreslår regeringen att kravet på saklig grund för uppsägning inte längre ska gälla efter 69-årsdagen.

Uppsägningstiden blir dessutom bara en månad, enligt regerings förslag. Inte heller ska kravet på MBL-förhandling gälla.

Remiss

Förslaget som bygger på den parlamentariska Pensionsgruppens överenskommelse om höjda pensionsåldrar, kommer nu att skickas ut på remiss.

Vill skärpa lagen

Arbetsmarknadsminister Ylva johansson (S) anser att åldersdisrimineringen i arbetslivet kan motivera en skärpning av lagen.
Efter 60-årsdagen känner många att arbetsgivaren helst gör sig av med dem, säger Ylva Johansson till Dagens Nyheter.
– Jag tycker över huvud taget att vi behöver ta i med krafttag mot åldersdiskrimineringen. Man ska inte behöva få en uppsägning på posten en bestämd födelsedag. Jag vill också utreda om diskrimineringslagen behöver kompletteras med sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som inte aktivt försöker förebygga diskriminering, säger hon.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-06-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas