Uppgifter: Pensionsgruppen enig om höjd pensionsålder
Nyheter | Pensioner
Foto Colourbox

Uppgifter: Pensionsgruppen enig om höjd pensionsålder

Rätten att jobba höjs från dagens 67 till 69 år. Sjukförsäkring och a-kassa ska följa med den nya åldersgränsen.

Jan Arleij
Publicerad 2017-12-07

Det är två av beskeden i den pensionsuppgörelse som väntas presenteras i sin helhet före jul.

Det är den erfarna politiska reportern Margit Silberstein som uppger att en ”en uppgörelse i pensionsgruppen presenteras vilken dag som helst”.

Riktålder

– Enligt vad jag erfar är gruppen enig om hur de framtida pensionerna ska se ut. Pensionsåldern höjs i två steg under en femårsperiod. Den tidigaste pensionsåldern höjs som väntat från 61 till 63 år på fem år och den som vill ska ha rätt att jobba till 69 år, idag går gränsen vid 67, skriver Margit Silberstein på sin blogg.

Efter fem år införs något som kallas riktålder, vilket innebär att pensionsåldern höjs i takt med att medellivslängden ökar, fortsätter Margit Silberstein.

Höjd garantipension

Flera besked som ligger i den kommande uppgörelsen, den kanske största sedan det nya pensionssystemet infördes för 20 år sedan:

  • Sjukförsäkring och a-kassa kommer också att hänga med de nya åldersgränserna.
  • Garantipensionen, som främst är till för de med de lägsta pensionerna, kommer att höjas.

När det gäller Premiepensionssystemet finns en kompromiss som landar mellan Socialdemokraternas krav på kraftiga begränsningar av PPM och Alliansens partier som inte velat gå lika långt.

Fick information

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström fick på onsdagen (6/12) direkt information om nuläget av socialförsäkringsminister Annika Strandhälls närmaste medarbetare i pensionsfrågor, politiskt sakkunnige Gustav Gidenstam.

– Jag kan i nuläget inte kommentera mötet, säger Peter Sikström till Senioren. Men en sak som vi poängterade är betydelsen av ett respektavstånd i den kommande uppgörelsen.

Löna sig att arbeta

Med respektavstånd menas att det ska visa sig i pensionskuvertet att det har lönat sig att ha arbetat ett helt liv.

I dagens läge skiljer det enligt SPF Seniorerna för lite mellan en genomsnittlig inkomstpension efter 40 års arbete jämfört med garantipensionens storlek efter ett liv helt utan lönearbete.

Dock måste grundskyddet också förbättras, enligt SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2017-12-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas