Nej till höjd pensionsålder – än så länge
Nyheter | Pensioner

Nej till höjd pensionsålder – än så länge

Gärna höjd pensionsålder, men först bättre villkor för äldre i arbetslivet.

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-14

Så kan man sammanfatta pensionärsorganisationernas gemensamma svar till regeringens förslag om att vi måste arbeta längre innan vi får gå i pension.

Förslaget från regeringen innebär att lägsta uttag för pension höjs från 61 år till 62 år.

Detta säger pensionärsorganisationerna i och för sig ja till i sitt remissyttrande som sändes till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) den 3 maj.

Men ”ytterligare höjningar kan sedan genomföras först när förändringar i trygghetssystemen och förbättringar i äldres ställning och möjligheter i arbetslivet blivit verklighet”, skriver de fyra rikstäckande pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna, PRO, SKPF pensionärerna och RPG.

Garantipension

Ett annat förslag från regeringen – och i praktiken från den parlamentariska Pensionsgruppen bestående av regeringspartierna, M, KD, C och L – är att höja åldersgränsen för att få ta ut garantipension, från 65 till 66 år.

Här vill pensionärsorganisationerna att regeringen avvaktar en EU-dom om garantipension ska vara en minimiförmån, men också bättre klargör regler och principer för de undantag för vissa grupper som ligger i förslaget.

Riktålder

Ytterligare ett förslag från politikerna är att knyta pensionsåldern till medellivslängden, något som också kallas riktålder.

Riktåldern skulle exempelvis innebära att en person född 1961 får gå i pension vid 67 år.

Pensionärsorganisationerna accepterar principen i detta, men inte förrän äldres möjligheter att arbeta vidare har förbättrats. Dessutom vill man först se att åtgärderna verkligen bevisats fungera.

Flera åtgärder

Pensionsåldersutredningen, som ligger till grund för regeringens förslag, presenterade ett flertal åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, för att stärka äldres möjligheter att bevara och utveckla sin kompetens, öka informationen, förstärka de ekonomiska incitamenten och motverka åldersdiskriminering.

Men få av förslagen har hittills blivit verklighet, understryker pensionärsorganisationerna. Eftersom dessa konkreta åtgärder inte har genomförts kan man heller inte tillstyrka införandet av en riktålder från år 2020.

”Åldersgränserna i angränsande socialförsäkringssystem bör omedelbart höjas till 67 år”, fortsätter pensionärsorganisationerna, som kräver att möjligheterna att få ersättning från dessa system också måste förbättras.

Grundfråga

Organisationerna upprepar sitt grundkrav att hela pensionssystemet egentligen behöver ses över i grunden, istället för ”lappandet och lagandet” som nu sker.

”Det saknas ett tydligt ställningstagande från ansvariga politiker: är syftet med den allmänna pensionen att vi ska ha ett grundtrygghetssystem eller ett inkomstrelaterat pensionssystem?”

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas