”Skippa pensionsgruppen!”
Almedalen 2019 | Nyheter | Pensioner

”Skippa pensionsgruppen!”

Missnöjet växer. Det är dags att lägga ner pensionsgruppen. Det kräver landets pensionärsorganisationer med 800 000 pensionärer i ryggen.

Jan Arleij
Publicerad 2019-07-03

Pensionssystemet hamnade mitt i skottgluggen på pensionärsorganisationernas seminarium i Almedalen.

Rubriken och frågeställningen för seminariet – ”När spricker pensionsbubblan? Pensionssystemets underfinansiering är ohållbar” – kom att besvaras redan i inledningen av Forenas samhällspolitiske chef Håkan Svärdman.

– Bubblan har spruckit och det för länge sedan. Löften om att den allmänna pensionen skulle ge 70 procent av slutlönen har inte infriats på länge, konstaterade Håkan Svärdman.

– Orsaken är glädjande, vi lever så mycket längre. Men då måste ansvariga politiker inse att pensionssystemet måste reformeras.

Folkomröstningen

Håkan Svärdman betonade att svenska folket i 1957 års folkomröstning gav klartecken för ett pensionssystem som skulle ge en standardtrygghet på minst 60-65 procent av slutlönen.

Håkan Svärdman. Foto: Jan Arleij

– Det beslutet gäller! Något annat beslut har inte fattats. Men pensionsgruppens icke-beslutsväg leder till att vi närmar oss en allmän pension som mer är en grundpension. Det var inte det svenska folket röstade ja till, dundrade Håkan Svärdman.

Hemlig grupp

Grundskyddet i pensionssystemet är tillfredsställande. Men de förbättringar man gjort genom exempelvis höjt bostadstillägg har inte följts åt av nödvändiga förstärkningar av finansieringen av pensionssystemet, fortsatte Håkan Svärdman.

– Effekten blir att politikerna i stället har hällt bensin över en annan brännande målkonflikt, nämligen den som handlar om att det inte lönar sig nämnvärt att ha jobbat ett helt arbetsliv jämfört med att inte ha arbetat alls, sa Håkan Svärdman som kallade pensionsgruppen ”hemlig” och som knappt går att hitta ens via regeringens hemsida.

– Pensionsgruppen har i väsentliga avseenden missat sin grunduppgift som är att vårda pensionssystemet. Det är som att man satt sig i kontrollrummet men hela tiden glömmer att titta ut genom fönstret och se verkligheten.

Pensionsgruppen

Pensionssystemet hanteras av sex riksdagspartier – S, MP, M, C, L, KD. För att förändringar ska gå igenom krävs att alla partier är överens.

Dölj faktaruta

Många i publiken i Almedalstältet nickade instämmande åt liknelsen.

Landets fyra stora pensionärsorganisationer spädde sedan på kritiken med en lika avskalad och osminkad som enig kritik mot såväl pensionsgruppen som pensionssystemet.

– Pensionssystemet är på dekis, sa SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson. Debatten finns ju knappt om  bristerna och det kommer att helt urholka legitimiteten för systemet. Det måste politikerna inse.

– Vi kommer att få se en mycket stark reaktion på detta om ingenting görs. Därför är det lika bra att skippa pensionsgruppen.

Förbättringar

Det saknades inte förslag på vad man kan göra för att få systemet på fötter.

En grundläggande utredning av systemet bör kopplas till en rad förändringar, framhöll de fyra förbundsordförandena:

– Lika skatt
– Det ska ha lönat sig att arbeta
– Möjliggör för äldre att jobba längre
– Höj den allmänna pensionsavgiften
– Stimulera till insyn och debatt om pensionsfrågorna

Fyra sa ifrån

Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
Berit Bölander, förbundsordförande, SKPF Pensionärerna
Monica Blomberg, förbundsordförande, RPG–Riksförbundet Pensionärsgemenskap
Christina Tallberg, förbundsordförande, PRO, Pensionärernas riksorganisation

Tillsammans representerar de fyra organisationerna 800 000 pensionärer.

De fyra organisationerna stod bakom seminariet som modererades av SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-07-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas