Sänkt skatt räddar systemet
Nyheter | Pensioner

Sänkt skatt räddar systemet

Utan skattesänkningar hade pensionärernas köpkraft stått still idag jämfört med 2010. Det visar beräkningar från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-23

Pensionsmyndigheten publicerade nyligen en rapport om inkomstutveckling och köpkraft – alltså hur mycket man får för pengarna i sin plånbok – för fyra olika pensionärsexempel.

Det handlar om en garantipensionär, en kvinnlig snittpensionär, en manlig snittpensionär och en pensionär med hög inkomst.

Siffrorna bygger på utvecklingen från år 2010 i fasta priser med hänsyn tagen till inflationen, och med prognoser för de kommande fyra åren, 2020-2023.

– Garantipensionären och den genomsnittliga kvinnliga pensionären har under åren 2010 till 2019 haft en högre ökning av sin inkomst än den genomsnittliga manliga pensionären, bland annat till följd av ökade bostadstillägg och stärkt grundavdrag för äldre med låga inkomster, skriver Pensionsmyndigheten.

100 kronor per månad

Med nuvarande regler för garantipension, bostadstillägg och skatter beräknas garantipensionären och den kvinnliga pensionären få en minskad disponibel inkomst 2019-2023 med cirka 300 kronor per månad, enligt Pensionsmyndigheten.

– Den manliga pensionären beräknas få en ökad inkomst med cirka 100 kronor per månad under samma period, vilket också är samma som höginkomsttagarpensionären beräknas få.

Svag utveckling

SPF Seniorerna invänder inte mot Pensionsmyndighetens beräkningar, men har undersökt en annan aspekt: Genom att titta på hur det hade gått med pensionerna om politikerna inte hade genomfört de skattelättnader för pensionärer som skett.

Då framgår att pensionsinkomsterna sedan år 2010 har utvecklats mycket svagt i förhållande till köpkraften. Pensionsinkomsterna hamnar några procentenheter över eller under dagens index.

Utvecklingen fram till 2023 verkar hamna på 2010 års index, för alla fyra räkneexempel.

Levererar inte

Utan skattelättnaderna hade alltså pensionärerna haft en i det närmaste obefintlig förändring av köpkraften sedan 2010.

– Det visar att pensionssystemet inte levererar som det var tänkt, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson. Den inkomstrelaterade pensionen skulle utvecklas starkare än att bara vara knappt följsam med köpkraftsförändringarna, men så är det alltså inte.

Eva Eriksson.

Väldigt många seniorer känner av detta och uttrycker också sin besvikelse, enligt Eva Eriksson. Det är tufft att hänga med kostnadsutvecklingen i allmänhet och bostadskostnaderna i synnerhet.

– Därför måste det nu snarast in mer pengar i systemet! Pensionsavgiften behöver höjas och komma både dagens och framtidens pensionärer till del genom högre allmänna pensioner.

Utan social hänsyn

Idag saknar det svenska pensionssystemet en social dimension, menar Eva Eriksson. Enbart finansiella hänsyn kan inte få bestämma pensionsnivåer och pensionernas utveckling.

– Seniorer förväntar sig med all rätt att inbetalda pensionsavgifter ska leda till en värdig pension och en standardtrygghet. Så är det inte idag. Det är därför vi kräver att hela pensionssystemet ses över och renoveras, säger Eva Eriksson.

– Medan politikerna sitter stilla i båten riskerar äldre människor att fara illa. Man skäms för att man har låg pension och ber inte om hjälp, stannar hemma för att man inte har pengar eller drar ner på nödvändigheter som näringsrik mat. Det är inte värdigt ett land som Sverige.

Konstgjord andning

De fyra senaste regeringarna i Sverige (Reinfeldt I och II liksom Löfven I och II) har sedan 2007 arbetat med skattesänkningar till pensionärer. Kan man säga att politikerna därigenom gett pensionssystemet konstgjord andning?

– Visst, man har förlitat sig på att skattelättnader kan kompensera för pensionssystemets brister för att slippa erkänna dem.

Viktigt sänka

Samtidigt har det varit nödvändigt att sänka skatterna av rättviseskäl. Pension och lön ska beskattas lika, slår Eva Eriksson fast. Skattelättnaderna har också varit viktiga för pensionärernas disponibla inkomster de senaste åren.

– Men nu finns inte så värst mycket mer skatter att sänka för seniorer. Under alla dessa år som gått borde politiken ha tagit de nödvändiga beslut som behövs för att stärka pensionerna och systemet.

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-23
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas