Inte ens hälften av lönen kvar i pension
Nyheter | Fritt fall
Källa: SPF Seniorerna

Inte ens hälften av lönen kvar i pension

En fjärdedel av den utlovade pensionen går upp i rök och vissa yrkesgrupper får mindre i pension efter 40 år än om de inte jobbat alls.

Jan Arleij
Publicerad 2019-04-04

Nya beräkningar från SPF Seniorerna visar att 40-42 års arbete på heltid för flera vanliga yrkesgrupper ger en pension långt från vad politikerna lovade när pensionssystemet infördes.
Förbundet har räknat ut vilken allmän pension som väntar de som fyller 65 under 2019. Tio vanliga yrken, som undersköterskor, butikssäljare och grundskollärare har undersökts.
Resultatet: den allmänna pensionen orkar bara upp till 45-47 procent av slutlönen. Kan man jobba till 67 år ger systemet ändå inte mer än drygt 50 procent.

Inte i närheten av det utlovade

– Ingen är i närheten av de runt 60 procent allmän pension som utlovades när pensionssystemet gjordes om, säger en upprörd Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna.
Uträkningarna visar att en fjärdedel av den allmänna pensionen – 15 av 60 procentenheter – som politikerna utlovade till alla med ett långt arbetsliv därmed är borta.

Allvarligt misslyckande

– Det är ett allvarligt misslyckande från statens sida. Är politikerna verkligen nöjda med detta? I så fall tycker jag de ska berätta det för svenska folket, säger Eva Eriksson.

Så blir pensionen efter ett arbetsliv

Vad blir pensionen jämfört med slutlönen för den som går i pension i år? SPF Seniorerna har räknat * på några vanliga yrken:

Samtliga exempel antas ha arbetat i 40 år, mellan 25 och 65 års ålder.
Med ”total pension” avses allmän pension plus tjänstepension.

TYPFALL 1: UNDERSKÖTERSKA

Slutlön: 29 886 kronor.
Total pension som procent av slutlönen: 56,8 procent.
Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 45,0 procent.
Pension efter skatt: 13 834 kronor.
Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): 2 116 kronor.
Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): 1 076 kronor.

TYPFALL 2: BUTIKSSÄLJARE

Slutlön: 29 372 kronor.
Total pension som procent av slutlönen: 54,2 procent.
Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 45,0 procent.
Pension efter skatt: 13 078 kronor.
Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): 1 804 kronor.
Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): 319 kronor.

TYPFALL 3: GRUNDSKOLLÄRARE

Slutlön: 36 459 kronor.
Total pension som procent av slutlönen: 56,9 procent.
Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 45,0 procent.
Pension efter skatt: 16 234 kronor.
Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): ej berättigad bostadstillägg.
Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): 3 475 kronor.

TYPFALL 4: FÖRETAGSSÄLJARE

Slutlön: 47 653 kronor.
Total pension som procent av slutlönen: 64,2 procent.
Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 42,2 procent.
Pension efter skatt: 22 846 kronor.
Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): ej berättigad bostadstillägg.
Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): 10 088 kronor.

TYPFALL 5: FASTIGHETSSKÖTARE

Slutlön: 28 448 kronor.
Total pension som procent av slutlönen: 54,2 procent.
Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 45,0 procent.
Pension efter skatt: 12 714 kronor.
Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): 1 684 kronor.
Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): Minus 45 kronor.

Går back 45 kronor!

TYPFALL 6: VÅRDBITRÄDE

Slutlön: 27 318 kronor.
Total pension som procent av slutlönen: 56,9 procent.
Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 45,0 procent.
Pension efter skatt: 12 783 kronor.
Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): 1 766 kronor.
Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): 24 kronor.

24 kronor mer än en garantipensionär

TYPFALL 7: FÖRSKOLLÄRARE

Slutlön: 31 323 kronor.
Total pension som procent av slutlönen: 58,7 procent.
Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 45,0 procent.
Pension efter skatt: 14 735 kronor.
Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): 2 379 kronor.
Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): 1 977 kronor.

TYPFALL 8: RESTAURANGANSTÄLLD

Slutlön: 23 929 kronor.
Total pension som procent av slutlönen: 57,2 procent.
Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 48,0 procent.
Pension efter skatt: 11 460 kronor.
Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): 1 261 kronor.
Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): Minus 1 299 kronor.

Går back 1299 kronor!

TYPFALL 9: SYSTEMUTVECKLARE

Slutlön: 50 528 kronor.
Total pension som procent av slutlönen: 65,0 procent.
Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 40,4 procent.
Pension efter skatt: 24 292 kronor.
Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): ej berättigad bostadstillägg.
Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): 11 534 kronor.

TYPFALL 10: SJUKSKÖTERSKA

Slutlön: 37 588 kronor.
Total pension som procent av slutlönen: 56,9 procent.
Allmänna pensionen som procent av slutlönen: 45,0 procent.
Pension efter skatt: 16 665 kronor.
Avstånd till garantipensionär (med bostadstillägg): ej berättigad bostadstillägg.
Avstånd till garantipensionär (utan bostadstillägg): 3 906 kronor.

* Se separat faktaruta för hur man har räknat.

Dölj faktaruta

SPF Seniorerna kräver att pensionsavgiften höjs omgående, från 17,21 till 18,5 procent.
– En sådan höjning måste omfatta både dagens och framtidens pensionärer, med någon form av retroaktivitet för dagens pensionärer, säger Eva Eriksson.

Lönar det sig att arbeta?

En annan effekt av pensionssystemet som SPF Seniorerna har räknat ut är det krympande så kallade respektavståndet.
Respektavståndet anger hur liten skillnaden blir mellan grupper av pensionärer som har arbetat ett helt yrkesliv och de som inte har arbetat alls utan som får garantipension och bostadstillägg (BTP).

Tabellens kolumn för respektavstånd visar hur litet avståndet blir mellan den som inte har arbetat alls men som har fullt så kallat grundskydd i form av garantipension och bostadstillägg jämfört med den som har arbetat och fått såväl allmän pension som tjänstepension.

Är detta tacken?

Skillnaden i disponibel inkomst kan för yrkesgrupper som vårdbiträden jämfört med garantipensionärer med fullt bostadstillägg sjunka ihop till mindre än 500 kronor i månaden.
– Är detta tacken från det statliga pensionssystemet när så många har gjort allt rätt, arbetat och betalat in till sin pension? Det är inte konstigt att tilliten för systemet urholkas, säger Eva Eriksson.

Måste till mer pengar

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) upprepade nyligen Socialdemokraternas vallöfte att tillföra pensionssystemet mer pengar.
– Det är ingen hemlighet att det behövs, säger ministern som också är ordförande i den parlamentariska Pensionsgruppen.

Text: Jan Arleij

Så har SPF Seniorerna räknat

 • För beräkningarna har den så kallade Typfallsmodellen från Pensionsmyndigheten (version januari 2019) använts. Ekonomiska parametrar i modellen: årlig inflation 2,0 procent, real tillväxt 1,8 procent, real fondavkastning 3,9 procent.
 • Alla typfall födda år 1954, dvs fyller 65 år under år 2019. Total pension avser allmän pension och tjänstepension (livslångt uttag).
 • Genomsnittlig lön för år 2018 enligt SCB:s lönestatistik för respektive yrke, åldersgruppen 55–64 år, från år 2017 uppräknat med Konjunkturinstitutets prognoser (december) för 2018 (+2,7 procent).
 • Tjänstepensionsavtal (med månadslön inom parantes) för typfallen:
  Undersköterska (29 886): KAP-KL
  Butikssäljare (29 372): SAF-LO
  Grundskollärare (36 459): KAP-KL
  Företagssäljare (47 653): ITP-2
  Fastighetsskötare (28 448): SAF-LO
  Vårdbiträden (27 318): KAP-KL
  Förskollärare (31 324): ITP-2
  Restaurang- och köksbiträden (23 929): SAF-LO
  Mjukvaru- och systemutvecklare (50 528): ITP-2
  Grundutbildad sjuksköterska (37 588): KAP-KL
 • Pensionsinkomsterna redovisas i fasta priser. För de som går i pension vid 65 år är det vid 66 års ålder (år 2020) inkomsterna gäller. Detta för att visa på skattelättnaderna för pensionärer och därmed den pensionsnivå efter skatt som man kan förvänta sig under livet som pensionär. För typfallen som går i pension vid 67 år är det vid 67 års ålder.
 • Respektavståndet avser skillnad i disponibel inkomst mellan en ensamstående med full garantipension och fullt bostadstillägg år 2020 (0 kronor lön och ingen tjänstepension) och det valda räkneexemplet i inkomst efter skatt år 2020 (år 2021 för typfallen som jobbar till 67 år).
 • Enligt Pensionsmyndighetens rapport ”Medelpensioneringsålder och uttagsålder mm” 26-04-2018 låg antal intjänandeår i genomsnitt för de som gick i pension år 2017 på 41,8 år (något högre för män än för kvinnor), medelpensioneringsålder för båda könen år 2017 var 64,4 år.
 • Bostadstillägg är vanligare högre upp i åldrarna. I åldersgruppen 65–69 år var det i januari 2019 cirka 51 200 utav 541 900 personer som erhöll bostadstillägg, alltså runt 9,4 procent av åldersgruppen.

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-04-04
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas