Sjunkande pensioner sänke för S
Nyheter | Politik
Gabriel Wikström.

Sjunkande pensioner sänke för S

Pensionssystemet måste reformeras. Det konstaterar Socialdemokraterna i sin valanalys.

Jan Arleij
Publicerad 2019-03-20

Ett svagt pensionssystem kom att bidra till att Socialdemokraterna misslyckades i riksdagsvalet i höstas. Det framgår av partiets valanalys som presenterades på tisdagen (19/3).

När det gäller pensionerna anser valanalysgruppen att partiet mycket tidigare borde ha sett att systemet har inte levererar de pensionsnivåer som människor kan förvänta sig.

”Gjorde allt man kunde”

”En betydande del av regeringens reformutrymme, och således en stor del av de kommunikativa insatserna under valåret, vigdes åt pensionerna. Grundskyddet, pensionärsskatten, förslaget om 600 kronor mer i plånboken, höjning av pensionsavgiften – Socialdemokraterna gjorde i det här valet allt man kunde för att visa att man tog pensionärernas ekonomiska situation på allvar. Ändå blev valresultatet bland pensionärer en besvikelse (ca 40 procent).”

Ur ”Valanalys 2018”

Dölj faktaruta

Det har de senaste åren ”blivit uppenbart att pensionssystemet genererar alldeles för låga pensioner, i synnerhet till kvinnor, och att sambandet mellan hur mycket man arbetat och hur mycket man får i pension är mycket svagt”, skriver man i valanalysen.

– Att man därtill förväntas arbeta ännu längre var en signal till väljarna som gjorde det betydligt svårare att skapa trovärdighet i försöken att ställa sig på pensionärernas och löntagarnas sida.

Måste erkänna

Därmed har systemets legitimitet undergrävts.

Socialdemokraterna måste nu återvinna den grundläggande trovärdigheten i frågan genom att tillstå att systemet inte fungerar, så som det var tänkt.

Analysgruppen slutsats ligger nära det huvudkrav som SPF Seniorerna, och övriga pensionärsorganisationer, samfällt har krävt under lång tid:

Pensionssystemet måste reformeras för att människor ska få rimlig pension efter ett långt och hårt arbetsliv.

– Pensionsfrågan kommer inte att kunna hanteras genom små korrigeringar i grundskyddet eller i skattesatser.

Sjukvården

Förankringen av omsvängningen i migrationsfrågan och sjukvårdspolitiken var två andra områden som Socialdemokraterna inte klarade av, enligt valanalysgruppen.

När det gäller sjukvården konstateras i valanalysen att landstingsvalet gick närmast katastrofalt dåligt. Makten gick förlorad i sju landsting av 16 landsting.

En ny gemensam strategi för sjukvården bör tas fram till nästa val 2022 rekommenderar valanalysgruppen i sin rapport till den socialdemokratiska partistyrelsen.

De har gjort analysen

Tidigare sjukvårds- och folkhälsominister Gabriel Wikström har lett arbetet med valanalysen. Gruppen har också bestått av Marika Lindgren Åsbrink, utredningsstrateg på LO, och Luciano Astudillo, stabschef för Socialdemokraterna i Malmö stadshus.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-03-20
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas