Pensionerna upp med 2,1 procent
Foto Colourbox
Nyheter | Ekonomi

Pensionerna upp med 2,1 procent

Inkomstpensionen ökar med 2,1 procent 2020. Det uppger Pensionsmyndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2019-10-25

Höjningen av inkomst- och tilläggspensionen presenteras idag i myndighetens årliga redovisning till regeringen.

Inkomstbasbeloppet har beräknats öka med 2 400 kronor till 66 800, som en följd av att inkomstindex stiger 3,8 procent.

Besked i december

– Inkomstpensionens utveckling beror på hur inkomsterna bland förvärvsaktiva utvecklas, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

– Men för att få en bild av hur den totala ökningen av inkomstgrundad allmän pension blir behöver pensionärerna vänta till december då premiepensionens utveckling står klart.

Priser styr

Garantipensionen och värdet av de flesta tjänstepensioner, bestäms däremot av prisernas utveckling genom det så kallade prisbasbeloppet. Det ökar med 1,7 procent 2020.

Inkomstbasbeloppet och inkomstindex, som ligger till grund för förändringarna, ska fastställas av regeringen, vilket i praktiken är en formalitet.

Ole Settergren.

Så här kommer pensionerna att höjas från årsskiftet:

• Av totalt cirka 2,2 miljoner pensionärer har cirka 1,5 miljoner pensionärer inkomst- och/eller tilläggspension utan inslag av garantipension eller bostadstillägg. Dessa får sin inkomstpension höjd med 2,1 procent.

• Cirka 400 000 pensionärer med en del garantipension får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger någonstans mellan 1,7 och 2,1 procent.

• Cirka 330 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och/eller bostadstillägg får cirka 1,7 procent i ökad allmän pension.

Avdrag på 1,6 procent

Räntan på pensionssparares inkomstpensionskonton i nästa orange kuvert blir 3,8 procent.

Skillnaden är ett förskott på inkomstutvecklingen på 1,6 procent som ingår i beräkningen av inkomstpensionen när den börjar att betalas ut.

Förskottet ingår i pensionen som en antagen framtida inkomstutveckling.

Varje år räknas pensionen om med skillnaden mellan den verkliga och förskotterade inkomstutvecklingen.

Omräkningen kallas för följsamhetsindexering.

Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta

Hur bra eller dåligt är det då med 2,1 procents höjning?

– Den reala förändringen av inkomstpensionen i procent stannar enligt Pensionsmyndighetens egna beräkningar på 0,4 procent. Det är alldeles för lågt, säger SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson.

– Ändå är det en förbättring jämfört med 2019 och 2018 då pensionärerna gick back med 0,7 respektive 0,6 procent. Det visar att dagens system är alltför snålt mot pensionärerna, man hänger knappt med i köpkraftsförändringarna.

Vill göra om

SPF Seniorerna kräver, liksom övriga pensionärsorganisationer, att hela pensionssystemet ses över i grunden.

Man anser också att det arbetssätt den parlamentariska Pensionsgruppen bestående av regeringspartierna, Centern, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna idag har spelat ut sin roll och måste förändras, bland annat för att bättre kunna debattera och synliggöra hur ekonomiskt utsatta många av dagens pensionärer är.

Jan Arleij
Publicerad 2019-10-25
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas