Svaga pensioner i Sverige efter 65
Nyheter | Jämförelse

Svaga pensioner i Sverige efter 65

Svenska 65-plussares medianinkomst hamnar i botten jämfört med åldersgruppen 55-64 år. Det visar ny statistik från EU.

Jan Arleij
Publicerad 2019-10-30

Det är färska siffror från EUs statistikorgan Eurostat som anger vilken inkomst man har efter skatt och avdrag och som nyhetsbrevet Pensioner & Förmåner rapporterar om.

Det visar sig att medianinkomsten för den som har fyllt 65 år jämfört med medianinkomsten för de som är 55-64 år är så låg att Sverige hamnar på plats 25 av 28.

Större gap

Eurostatrapporten, som heter ”Ageing Europé – looking at the lives of older people in the EU” – visar att även när andra jämförelsetal används så kvarstår bilden: Inkomstgapet mellan åldersgrupperna är betydligt större i Sverige än i de flesta andra EU-länder.

Eftersom det är så många i Sverige som har löneinkomst i åldersgruppen 55-64 år – Sverige har här den högsta sysselsättningsgraden i hela EU – blir skillnaden större, konstaterar Anna Eriksson som är sakkunnig i pensionsfrågor hos SPF Seniorerna.

Jobbar mest

Anna Eriksson anser att siffrorna ger en mer rättvisande bild än de siffror som tidigare ofta har framhållits i debatten, eftersom Eurostat jämför gruppen 55-64 år med alla som är äldre än 65, och inte bara yngre pensionärer.

–  Tidigare har man jämfört med gruppen 65-74 år, och fått fram att skillnaden i Sverige ligger ungefär på EU-snittet. Men tittar man bara på de yngre pensionärerna blir det inte en rättvisande bild. Det beror på att många tar ut en tjänstepension på kort tid, att den allmänna pensionen är högre från början men sjunker varje år med följsamhetsindex och att en del av de yngre pensionärerna arbetar, säger Anna Eriksson till Pensioner & Förmåner.

Anna Eriksson.

– Vi jobbar flest antal år i EU enligt denna rapport, och ändå hamnar inte våra pensionsnivåer i Europa-toppen. Trots att vi gör allt rätt och jobbar i hög grad får vi inte se det återspeglat i dagens pensionsnivåer.

Det är medianen

Om man sorterar alla värden, i det här fallet personens inkomst efter skatt och avdrag, i storleksordning och väljer ut det värde som ligger i mitten efter att värdena sorterats, då är detta mittersta värde vad man kallar medianen. Att känna till medianen är bra när värdena varierar mycket.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2019-10-30
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas