Tiotusentals får sänkt bostadstillägg
Foto: Colourbox
Nyheter | 2020

Tiotusentals får sänkt bostadstillägg

Omkring 40 000 äldre med redan låg inkomst kommer att se sitt bostadstillägg sjunka 2020. Vi varnade för det här, säger SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2019-12-20

Pensionsmyndigheten berättade på en pressträff (19/12) hur pensionerna kommer att förändras från årsskiftet.

När nu Premiepensionerna har räknats in kan utfallet summeras. Cirka 80 procent av Sveriges pensionärer får en höjning med 240-950 kronor.

Ny beräkning

Men många pensionärer kommer att bli besvikna. Vid årsskiftet kommer en av sju som sedan tidigare beviljats bostadstillägg att få det sänkt, eller till och med helt bli av med det.

Cirka 40 000 av de 260 000 pensionärer som i dag har bostadstillägg drabbas.

Orsaken är förändringar av beräkningen av bostadstillägg från januari 2020: en så kallad ändrad viktning genomförs av inkomstbaserade pensioner, arbetsinkomster och privat pension – från 80-100 procent till 93 procent.

– De med högre tjänstepensioner och även arbetsinkomster kommer att få en större påverkan på bostadstillägget i negativ bemärkelse, säger Agneta Claesson vid Pensionsmyndigheten till Expressen.

Varnade i våras

– Detta är en minst sagt besk julklapp från politiskt håll att runt 40 000 äldre med i förväg låg inkomst ska tvingas se sitt bostadstillägg sjunka eller försvinna helt nästa år. Dessa människor, ofta ensamstående, har det redan tufft ekonomiskt som det är, kommenterar SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson.

SPF Seniorerna varnade redan i våras i sitt remissvar till regeringen för att många skulle komma att förlora på förändringarna.

– Nu visar det sig dessutom vara dubbelt så många än vad som då beräknades, säger Anna Eriksson som konstaterar att de förändrade beräkningarna innebär att de som arbetat och haft tjänstepension eller sparat privat till sin pension är de som drabbas av minskningen av bostadstillägget.

”Meningslöst”

SPF Seniorernas analys visar även att förändringarna vid årsskiftet också genererar vinnare – nämligen äldre med stor andel grundskydd som får höjd garantipension och höjt bostadstillägg.

– Men det får också effekten att det blir meningslöst att arbeta för sin pension – fullt grundskydd ger precis lika mycket i plånboken som 40-42 års arbete med medelinkomst, säger Anna Eriksson.

Anna Eriksson.

– Politikerna måste sluta lappa och laga i pensionssystemet eftersom det får sådana följdeffekter på andra håll. Istället måste hela systemet ses över, pensionsavgiften måste höjas så att det faktiskt lönar sig att ha arbetat. Vi måste få en högre inkomstrelaterad pension för dagens och framtidens pensionärer.

Svag köpkraft

Pensionärer med stor del inkomstrelaterade pensioner får en höjning av sin inkomst, inte minst gäller det de som har högre pensioner och 2019 fortfarande betalar högre skatt än löntagare.

Men ser man till pensionerna i förhållande till köpkraftsförändringarna är ökningen bara 0,4 procent.

– Det blir alltså ingen nämnvärd förbättrad köpkraft för en snittpensionär utan snarare lika tufft som tidigare år, säger Anna Eriksson.

Pensionerna 2020

Här är de viktigaste förändringarna som gäller från årsskiftet.

Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 2,1 procent, i genomsnitt 148 – 384 kronor före skatt.
Premiepensionen, omfattar 1,6 miljoner pensionärer av landets 2,1 miljoner pensionärer och höjs med mellan 4,9 procent och 23 procent för de flesta.
Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med 1,7 procent.
• Totalt ökar den genomsnittliga totala pensionen (allmän pension plus framräknad tjänstepension) med mellan 240 kronor och 950 kronor per månad efter skatt eller 300-660 kronor per månad före skatt.

De intervall som redovisas omfattar 80 procent av alla pensionärer bosatta i Sverige.

Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2019-12-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas