”Första pensionen bara halva lönen”
Nyheter | Skillnader

”Första pensionen bara halva lönen”

Det första året som pensionär blir inte så dåligt ekonomiskt som debatten ofta gör gällande. Det menar Pensionsmyndigheten som dock får mothugg av SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2019-11-05

I torsdags (31/10) kom Pensionsmyndigheten med rapporten ”Pensionsnivåer och kompensationsgrader för nytillkomna pensionärer 2016”.

I en sammanfattande debattartikel i Svenska Dagbladet skriver generaldirektören Daniel Barr och analyschefen Ole Settergren att det reformerade pensionssystemet utlovade allmänna pensioner på omkring 60 procent av slutlönen. Inklusive tjänstepensionen så skulle en genomsnittlig kompensationsgrad på cirka 75 procent uppnås för de olika årskullar som började ta ut pension 2017.

Men den nya rapporten från Pensionsmyndigheten visar att den genomsnittliga kompensationsgraden i dag är så hög som 80 procent av den slutgiltiga lönen. Den allmänna pensionen står dock bara för 55 procent och tjänstepensionen för 25 procent.

Kompensationsgrad

Ett mått som visar förhållandet mellan den sista lönen och den första pensionsutbetalningen.

Dölj faktaruta

– Ambitionerna från systemets barndom uppfylls således, trots att den förväntade livslängden ökat sedan reformen utan att pensionsåldern ökat. Den allmänna pensionen är dock lägre och tjänstepensionen högre än vad som tänkts, konstaterar Barr och Settergren och fortsätter:

Daniel Barr.

– Många lyfter säkert på ögonbrynen inför dessa siffror. De högre kompensationsgraderna i vår rapport jämfört med dem i den allmänna debatten förklaras dock inte i huvudsak av att pensionerna är högre i kronor. I stället ligger den viktigaste förklaringen i att inkomsterna åren innan pension, som pensionen jämförs med, är lägre än vad som normalt antagits.

Hela livet

Anna Eriksson är sakkunnig i pensionsfrågor på SPF Seniorerna:

Rapporten ger en ögonblicksbild av utfallet i kompensationsgrad för en grupp seniorer som gick i pension 2017 från 61 år och uppåt, konstaterar hon:

– Rapporten säger inte så mycket om hur pensionen står sig under livet som pensionär eller om pensionsnivån är god nog.

50 procent

Den allmänna pensionen ger inte några ”minst 60 procent av lönen” oavsett hur man mäter, utan snarare 50 procent, betonar Anna Eriksson.

– Med tanke på den besvikelse och upprördhet vi får ta emot från våra medlemmar när det gäller pensionerna kan vi konstatera att pensionerna är för låga och hänger inte med i standardutvecklingen.

Anna Eriksson.

– Avsättningarna till allmän pension måste därför höjas och ge bättre pensioner för dagens och framtidens pensionärer.

Hur man räknar

Att Pensionsmyndighetens undersökning visar på 55 procents allmän pension som andel av slutlön, och inte 50 procent eller lägre, beror enligt Anna Eriksson delvis på vilka beräkningsgrunder man har valt.

Hon pekar på flera sådana exempel som gör att Pensionsmyndigheten kommer till en så pass hög kompensationsgrad som 56 procent:

• I den studerade gruppen har en del har inkomst från socialförsäkringen, andra går ner i lön och några jobbar på som innan.
• Dessutom används PGI (pensionsgrundande inkomst, som är 93 procent av lönen) och inte individens hela lön som grund i rapporten, vilket höjer kompensationsgraden några procentenheter.
• Att den totala kompensationsgraden blir hög beror som Pensionsmyndigheten påpekar på tjänstepensionen, men det är dock oklart hur många som tar ut den eller delar av den på kort tid och hur mycket det i så fall spelar in i sammanhanget.

Jan Arleij
Publicerad 2019-11-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas